Produkten har blivit tillagd i varukorgen

GRUNDANALYS PLUS (Grund-, band- och stor blodmaskanalys)

Detta är den kompletta träckprovsanalysen. Här ingår EPG-räkning av blodmask, spolmask och fölmask, samt kvalitativ analys av bandmask och odling för stor blodmask.

Grundanalysen görs för att ta reda på om mängden blodmask är så pass hög att en avmaskning är nödvändig, eller för att ta reda på förekomst av spolmask och fölmask.

Bandmasken är ganska vanlig men ger inte så ofta symtom. Kontroller bör göras då och då för att undvika onödiga koliker etc. Symptom kan förutom kolik vara raggig päls, mager, bukig, svullna ben mm. Rekommendation är att avmaska vid påvisad förekomst.

Ibland kan förekomst av bandmaskägg synas i grundanalysen och då är det naturligtvis angivet i provsvaret. Vill man göra en mer säker kontroll behövs denna analys. Provsvaret anges inte i EPG utan endast som "Förekomst" eller "Ej förekomst".
OM DU AVMASKAT SENASTE 4 MÅNADERNA MED ETT PREPARAT SOM HAR EFFEKT PÅ BANDMASK ÄR DET ÄNNU INGEN IDÉ ATT GÖRA EN BANDMASKANALYS.

En odling görs för att ta reda på om det finns förekomst av stora blodmasken, vilken räknas som hästens farligaste parasit. Om din häst inte behöver avmaskas pga. andra maskar är det extra viktigt att ta reda på att den inte bär på stora blodmaskar - om den skulle göra det bör den och alla andra hästar i hagen avmaskas, oavsett EPG.

Eftersom stora blodmasken har en lång livscykel kan man inte se förekomst i ett prov förrän tidigast 6 månader efter smitta. OM DU HAR AVMASKAT DE SENASTE 6 MÅNADERNA ÄR DET ÄNNU INGEN IDÉ ATT GÖRA EN ANALYS.

Svar på grund- och bandmaskanalys får du samma dag provet är gjort, odlingsanalysen ta ca 2-3 veckor innan det är klart.