Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Avmaskning och kontroller under höst och vinter

Höstkontrollerna är lika viktiga som vårkontrollerna. En vanlig missuppfattning är att maskarna vilar under vintern. Smittspridningen är visserligen låg eftersom det inte finns någon betessmitta, men hästarna bär ändå på maskar under denna period. I markerna vilar larverna tills det blir varmt igen och i hästen kan en del av dom små blodmaskarnas larver gå i vila, inhibition, i tarmslemhinnan. Där kan dom stanna mer än ett år och dom flesta avmaskningsmedlen har ingen effekt på dom. Om en stor mängd larver finns vilande och väcks upp samtidigt, som vid t.ex. en avmaskning under vintern, kan hästen drabbas av ett livshotande tillstånd, en s.k. larval cyathostomos. Därför är det viktigt att ta reda på om hästen behöver avmaskas innan larverna går i vila.

Träckprov inför höstavmaskning

Man vill inte att hästen går med en stor eller farlig smitta under hela vintern, därför är det bra att göra en höstkontroll. Dessutom kan man minska risken att smitta markerna till våren om man ser till att få bort hög eller farlig smitta innan vintern.  Dom vuxna maskarna går inte i inhibition och det är dom som lägger ägg. Även om äggurskiljningen kan gå ner något under vintern då maskarna blir mindre aktiva, så går det ändå bra att få reda på om hästen bär på sådan mängd mask att den behöver avmaskas, därför går det bra att göra grundanalysen även under vintern.

Efterkontroller av träckprov

Det är viktigt att avmaskningen har godkänd effekt. För att ta reda på det gör man en ny grundanalys 10-14 dagar efter avmaskningen. För godkänt resultat ska EPG ha minskat minst 90% eller 95% (beroende på vilket preparat man använt).

Odlingsanalyser för stor blodmask

Odlingsanalys för stor blodmask är också viktig att göra under hösten. Man vill inte att hästen ska gå smittad under hela vintern! Avmaskade du i våras kan det vara bra att vänta till sent på hösten med en odlingsanalys, det behöver gå minst ett halvår från att hästen återsmittat sig efter avmaskningen innan man kan se förekomst av larver från stor blodmask.

Bandmaskanalys

Koliker är ganskad vanligt vintertid. Oftast beror det på vätskebrisk men bandmaskförekomst har visat sig vara vanligt i samband med koliker. Med en bandmaskanalys sent på hösten kan man slippa onödiga koliker och veterinärbesök!  

Övrigt att tänka på under höst och vinter gällande träckprov och avmaskning

Under vintern vilar larverna i markerna och smittspridningen avtar rejält. Men hur ser det ut i hästens tarmar? Här får du tips om vad du ska tänka på när det gäller hästmaskar under höst och vinter!

  • Små blodmaskar förekommer i många olika arter och en del av deras larver kan gå i vila i tarmslemhinnan. Men det är som sagt bara en del av larverna, inte äggurskiljande vuxna maskar, så med en grundanalys kan man ändå se om hästen bär på en stor mängd mask. Under vilostadiet i tarmväggen fortsätter inte larverna sin utveckling till vuxna maskar och med de flesta avmaskningsmedel kommer man inte heller åt dom. Om det skulle hända att stora mängder larver vaknar upp samtidigt kan hästen i mycket sällsynta fall drabbas av s.k. larval cyathostomos vilket kan vara livshotande.
  • Stora blodmaskar kan fortsätta göra skada i hästen under hela vintern och så fort det blir varmt börjar dom smitta markerna. Ta därför reda på om din häst är smittad genom att göra en oldingsanalys för stor blodmask. Har hästen blivit avmaskad senaste halvåret så går det inte att se förekomst i provet, men kontrollera gärna hagkompisarna som inte blivit avmaskade så vet du om din häst gått på smittad mark!
  • Bandmaskarna kan ställa till problem med bl.a. kolik, vilket är ganska vanligt under vintern. Ofta beror vinterkolikerna på att hästarna får i sig för lite vätska men man bör alltid ta reda på om det kan bero på bandmask. Med en bandmaskkontroll under hösten kanske din häst slipper onödiga koliker i vinter?

Hur vanligt är det med resistenta maskar hos häst?

Utomlands är problemen stora och på många håll är det är en självklarhet att göra en resistenskontroll efter en avmaskning. I Sverige görs det väldigt få efterkontroller, därför är det svårt att se hur stora problem vi egentligen har. Men med onödiga och felaktiga avmaskningar samt ett stort antal importerade hästar kan vi räkna med en ökande resistensproblematik även här. Så för att ta reda på hur stora problem vi har och för att förhindra att resistensen sprider sig är det nödvändigt att vi gör en kontroll efter avmaskningen för att se så att den haft godkänd effekt. Det gör man genom att göra en ny grundanalys.

Tillbaka till Kunskapsbank

Våra analyser
Produkter

Handla

Information

Kundtjänst