Produkten har blivit tillagd i varukorgen

FAQ - Här hittar du svar på vanliga frågor

Om du inte hittar informationen du söker, tveka inte att höra av dig till oss!

 

Analyser

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Varför ska jag skicka in en bandmaskanalys separat, dvs beställa det separat, för att vara säker på om bandmasken förekommer i hos hästen?

Bandmasken urskiljer sina ägg oregelbundet, därför krävs det mer material för att chansen ska öka att få med äggen. Det blir också en annan typ av analys då man inte räknar äggen (eftersom de urskiljs oregelbundet så säger inte en räkning så mycket) utan anger i positivt eller negativt. Det finns gamla undersökningar då man kommit fram till att bandmasken är relativt harmlös, men nyare forskning visar att bandmask är 16 gånger mer förekommande hos hästar som har kolik. Vår rekommendation att avmaska vid påvisad förekomst. Men långt ifrån alla hästar har bandmask, så det är alltid bättre att göra en kontroll för att undvika att avmaska i onödan!

 

Hur ofta och när bör man göra maskkontroll?

Generellt är det bra att göra prover vår (mar-jun) och höst (aug-nov). Man bör göra provet ett par veckor innan man ev. behöver avmaska så att man även hinner få svar på en odlingsanalys för stor blodmask. Ska hästarna flytta till nya hagar lägger man avmaskningen ett par dagar innan man släpper ut hästarna i den nya hagen. Unga hästar, upp till 2-3 år, bör man kontrollera även under jan-feb för att ta reda på om det finns behov att avmaska mot spolmask.

 

Vilka analyser ska jag göra?

Alla analyserna går att göra året runt, men perioderna för när det är mest förekomst av olika maskarna kan variera lite.

Lämpliga tidpunkter för en del av analyserna kan vara:

Vår/försommar + höst - Grundanalys 

Jan-feb - Grundanalys på hästar upp till 2 år

Dec-apr - Odling. Det går att se förekomst av stora blodmasken året runt, men om hästen smittats föregående sommar är det ungefär i  Dec - April som smittan syns - under förutsättning att hästen inte blivit avmaskad sedan innan sommaren!

 

Min häst har alltid legat på mellan 200 - 275 EPG och nu hade den 525!! Hur kommer det sig?

I metoden används 5 gram träck och svaret anges i ett genomsnittligt värde/gram träck. Analysmetoden är en grov metod och det kan då hända att det ibland uppstår större variationer. EPG brukar hålla sig på ett likvärdigt värde men ibland kan man få avvikande svar. Det kan vara tillfället som avgör, men det kan också bero på att hästen tillfälligt är nedsatt av andra anledningar. Gör man ett flertal prover får man en uppskattning på vilket ungefärligt värde varje häst brukar ligga.

 

Kan man kolla förekomst av stygnflugans larver vid träckprov?

Nej, styngflugan är inte hästens egen parasit och syns inte i träckprov. Om man ser dess ägg på frambenen/bålen på hästen är det bästa man kan göra att försöka skrapa/klippa bort dem. Styngflugan anses rätt så harmlös och försöker man få bort det mesta av äggen finns ingen större anledning att avmaska pga. den.

 

Har tidigare skickat in prov på två hästar i samma påse, de går alltid i samma hagar. Betalar man ändå för två prov om man gör så?

Vi kan inte se om du lagt ner träck från flera hästar i en påse om du köpt prov för en häst. Eftersom vi inte använder hela mängden träck kan man inte veta för vilken häst provet visat mest rättvist resultat. Det är med andra ord bara bortkastade pengar. Vi rekommenderar inte samlingsprov om man inte gjort separata prover tidigare eftersom parasitmängden kan variera väldigt från häst till häst. Det gör att man t.ex. måste avmaska alla hästar som ingår i provet fast det kanske bara var en av dem som det varit nödvändigt på.

 

Kan man se om det är stora eller lilla blodmasken som förekommer?

I grundanalysen är det äggen man diagnostiserar och eftersom äggen från stora och lilla blodmasken ser likadana ut, går det inte att säga om det skulle finnas ägg från stora blodmasken bland dessa. Det är därför man gör en odling då man kläcker äggen för att sedan artbestämma larverna. Om du inte valt odling som tilläggsanalys så har vi inte gjort någon sådan. Om du vill ha en, kan du beställa den under Våra analyserodling stor blodmask.

 

Det står att man ska se till att posta brevet senast onsdag så att brevet kommer fram innan helgen, men samtidigt står det att "bollarna" får vara max 1 dygn gamla... Ifall jag plockar bollar i boxen som är från natten och brevet inte kommer fram förrän efter 2 dygn, är bollarna för gamla då?

Nej, materialet är inte för gammalt. Det är med i beräkningen att det ska kunna ta ett par dagar innan det kommer fram, men blir det liggande över helgen blir det ju ytterligare några dagar och då kan det börja bli för gammalt.

 

Jag vill kolla min häst för alla sorters mask, vilket paket ska jag då köpa?

I paketet grundanalys plus ingår EPG-räkning av blodmask, spolmask och fölmask, samt bandmaskanalys och odling för stor blodmask.

 

Jag gjorde en odling på stora blodmasken vid förra analysen och bör väl klara mig då? Det fanns ingen förekomst.

Om du tar hem nya hästar bör du göra odling på dem så att de inte drar med sig smitta, annars kan det vara bra att göra en ny kontroll någon gång ibland eftersom stora blodmasken är hästens farligaste parasit, när den t.ex. är på en tävlingsplats, för att smittas! Den har också en lång livscykel (6-9 mån) vilket gör att man kanske bör göra mer än en kontroll.

 

Skulle vilja ha råd. Jag har ett dräktig sto, bör jag ta ett nytt träckprov redan nu med tanke på fölningen, eller kan vi vänta in de andra hästarna?

Dräktiga hästar behöver inte avmaskas annorlunda än andra hästar så du kan lugnt invänta de andra.

 

Hur tillförlitligt är ett träckprov?

Med regelbundna träckprovsanalyser får man en säker översikt över vilka parasitproblem som finns. Det finns inga analyser som 100%-iga, men för det allra mesta stämmer de bra, och det är det enda sättet att å svar (förutom vid buköppning etc.) Avmaskningar utan provtagninng gör att man inte vet någonting alls om hur det ser ut. Man vet inte heller om man avmaskar med rätt preparat, vid rätt tidpunkt, eller om det finns mer skadliga parasiter som man måste se till att få bort från markerna. Man ökar dessutom risken att skapa resistenta maskar, och man vet inte heller om det redan finns sådana så att avmaskningen kanske inte ens haft effekt?

 

Varför kan det skilja i EPG från gång till gång och mellan olika laboratorier? 

Metoderna är grova och det finns inget sätt som kan ge ett exakt resultat. Man ska tänka på att det är ett genomsnitt av antalet ägg i ett gram träck som uppskattas! Det kan ibland ge resultat som "sticker ut", vilket kan bero på olika orsaker. Har man gjort ett flertal prover får man en bra uppfattning om ungefär hur mycket mask hästen bär på och vilket försvar den själv verkar ha mot masken. När man får fram ett EPG -tal är det sedan tolkningen av detta tal som är viktigast att se till! En del laboratorier gör en typ av analys där de själva gör enbart en tolkning - de har alltså ingen siffra att utgå från. Oavsett analyser är det ändå viktigast att inte avmaska i onödan! Att avmaska för att man inte litar på ett provsvar kan göra mycket mer skada än att försöka förstå och tillämpa de svar som går att få fram!

 

Avmaskning

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vilka rekommendationer har ni vad det gäller avmaskning av bandmask?

Det är inte nödvändigt att behandla alla hästar när man hittar förekomst hos enstaka individer. Om förekomsten återkommer vid fler tillfällen kan det vara en idé att behandla alla för att få ner smittan på markerna. Skulle någon häst ha symptom med t.ex. koliker, mager, bukig etc. så är det bra att göra bandmaskanalys på den.

 

Finns det överhuvudtaget en "nollvision" för hästens parasiter? Hur påverkar användandet av avmaskningsmedel hästens förmåga att bygga sitt eget försvar i sin kropp?

Nej, en nollvision skulle aldrig lyckas. Hästarna bygger själva upp en immunitet mot masken när de utsätts för smitta. En häst som blir "överavmaskad" får ett eget dåligt försvar och kan därför lätt dra på sig stora mängder mask. Naturligtvis ska de inte bära på en stor eller farlig smitta, så kontroller är alltid nödvändiga för att göra rätt!

 

Tycker ni att det existerar något sånt som överavmaskning? Med det menar jag exempelvis att avmaska utan att sända in träckprov, att avmaska flera gånger om året, användning av för starka preparat i förhållande till vilken parasit de är avsedda att ta död på?

Absolut! Gör man inte prov innan så avmaskar man helt i blindo och kanske inte alls får bort problemen! Man ska använda rätt preparat och inte preparat som "tar allt" om det inte är nödvändigt. Vi måste tänka på att spara på dessa preparat tills de behövs! Det är precis som med antibiotika, används preparaten fel eller för mycket slutar de fungera! Resistenta maskar finns redan så vi måste vara rädda om de preparat vi har. I USA och andra delar av världen är problemen redan stora och resistensen ökar mer och mer även här. Att avmaska flera gånger som man gjorde förr försöker man komma ifrån även det. Det kan vara nödvändigt om hästen har mycket mask eller man har stora problem med sina beten, men annars lägger man fokus på vår och höst, OM en föregående kontroll visat att det är nödvändigt!

 

Ska veterinärer sträva efter att utrota precis alla parasiter som hästen bär på?

Nej, parasiter är helt naturligt för hästen och de skulle aldrig gå att utrota helt. Man ska ha kontroll så att det inte är "fel" parasiter och att de inte blir för många. Veterinärer bör följa med i utvecklingen, ta del i informationen gällande resistensproblematiken och kräva ett aktuellt provsvar innan de skriver ut avmaskningsmedel.

 

Kan en avmaskning under en "viloperiod" ex vintertid (om de ligger i vila då?) väcka upp parasiterna så de blir mer aktiva i hästens mag/tarmsystem?

Om hästen bär på en stor mängd larver som ligger inkapslade i tarmslemhinnan (det kan de göra i flera år och man kommer med de flesta preparat inte åt dem när man avmaskar) så kan det i väldigt sällsynta fall hända att det sker en larval cyathostomos, vilket innebär att en massförekomst av larver aktiveras samtidigt, och hästen kan hamna i ett livshotande tillstånd. Har man haft kontroll under en lång tid och vet att hästen inte brukar bära på stora mängder mask, så bär den troligen inte heller på stora mängder inkapslade larver. Bl.a. därför är det viktigt med en kontroll även på hösten.

 

Hur ska jag tänka om jag har en flock med hästar i blandade åldrar, ny häst i flocken, unghästar? Är det annorlunda mot något annat i ovanstående frågor?

Även om hästarna går på samma marker är det väldigt individuellt hur mycket parasiter de har, därför är individuella prover nästan alltid att föredra, särskilt när det är hästar i blandad ålder. Unga hästar har ofta mer parasiter, och ibland även spolmask, eftersom de inte byggt upp samma försvar som de vuxna hästarna har. Vår rekommendation då man tar hem en ny häst är att ta ett träckprov, med odling, för att ta reda på hur hästen "mår", men sedan avmaska innan man släpper den på nya marker oavsett provresultat. Eftersom stora blodmaskens livscykel är så lång kan hästen vara smittad med larver som ännu inte urskiljer ägg och alltså inte kan påvisas vid en analys, och det är hemskt tråkigt att få sina marker nedsmittade med stor blodmask! Följer man dessa råd så kan många avmaskningar undvikas i framtiden.

 

Visst ska alla avmaskas även den som bara har 50 EPG, eftersom en annan häst har 425 EPG?

Nej, endast de hästar som är i behov av avmaskning ska avmaskas. Hästar bygger med tiden upp en immunitet och därför kan hästar som går i samma hage bära på väldigt olika mycket parasiter. Unga hästar har ofta inte hunnit bygga upp en lika bra immunitet som äldre och det är ganska vanligt att de därför är mer infekterade. Hästar som är nedsatta av andra orsaker kan också tillfälligt få en högre parasitbörda.

 

Vi har en häst i stallet som på provresultatet visade bandmask. Ska vi avmaska honom? Han ska flyttas till annan hage.

Vi följer de rekommendationer som ges vid större djursjukhus, vilket är att avmaska vid påvisad förekomst. Eftersom han ska byta hage är ju det också en anledning att avmaska!

 

Vilket avmaskningsmedel ska jag använda mot blodmask?

De flesta preparaten  tar blodmask. Titta under Kunskapsbank > Vilket avmaskningsmedel ska man använda? på hemsidan så finns en lista över vilka preparat som tar de olika maskarna!

 

Min häst hade 925 EPG blodmask och odling är satt. Behöver jag vänta på odlingssvaret innan jag avmaskar?

Nej, alla preparat som tar små blodmaskar tar också stora blodmaskar, därför behöver du inte vänta på odlingssvaret för att välja avmaskningsmedel.

 

Det vara bara en häst av våra som behövde avmaskas, ska han gå i en egen hage när vi gjort avmaskningen?

Nej, det finns ingen anledning. Den mask som kommer ut vid avmaskningen gör ingen större skada, det är äggen som han fått ur sig innan dess som har smittat markerna.

 

Hur lång tid tar det innan maskmedel verkar?

Hästens tarmar är långa så generellt brukar man säga att efter 2 dagar ska all träck med maskar ha passerat ut. Det kan vara lite variation på hur snabb effekt ett preparat har, ett tips är att läsa i Fass vet. om det aktuella preparatet. 

 

Hästens immunförsvar

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hur bygger hästen själv upp sitt eget immunförsvar mot parasiterna?

Genom att de utsätts för smitta. Unga hästar har ofta en högre mängd parasiter just eftersom de inte hunnit bygga upp samma immunitet. Naturligtvis ska de inte bära på en stor smitta, men man ska undvika att avmaska vid låga värden, OM det inte är förekomst av stor blodmask - då ska de avmaskas!

Hur bedömer ni risken med överavmaskning och att parasiterna blir resistenta mot avmaskningsmedlen?

Resistens uppstår när maskarna utsätts för avmaskningsmedel, men kanske inte alla maskar dör. De som överlever bygger upp sin resistens mot medlen och för dessa gener vidare - sedan finns ingen återvändo! Det blir inte roligt när vi står där och inte längre har några preparat som fungerar! Avmaska ska man göra rätt, och när det behövs. Det är viktigt att ge rätt preparat och att inte ge för låg dos eftersom det ger maskarna möjlighet att överleva och bygga upp sitt försvar mot preparaten. För att ta reda på att avmaskningarna fortfarande har effekt kan man i bland göra ett nytt prov ca 10-14 dagar efter avmaskningen. Dessa prov går bra att göra som samlingsprov, skulle det visa sig att det fortfarande finns vuxna, levande maskar kan man gå vidare sedan.

 

Maskar & parasiter

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hur är livscykeln för parasiterna? Larv, ägg?

De olika maskarna har lite olika livscykler. Här tas de vanligaste maskarnas livscykler upp i korta drag.

De små blodmaskarnas ägg kommer ut med träcken och kläcks, under gynnsamma förhållanden, efter ca 10 dagar. Larverna klättrar sedan upp på grässtråna, hästen tuggar i sig dessa, och i tarmen utvecklas de till vuxna maskar som lägger nya ägg vilka. Livscykeln kan ta 6-7 veckor, ibland längre. Larverna kan också gå i inhibition, dvs. i vila i tarmslemhinnan och kan ligga där under väldigt lång tid. Små blodmaskar ställer sällan till skada och man behöver inte avmaska vid låg förekomst.

Stora blodmasken (Strongylus vulgaris) har en lite annorlunda livscykel. När larverna äts upp utvecklas de först i tarmen och tar sig via blodet till ett stort blodkärl i tarmpaketet som kallas krösroten. Där utvecklas de till vuxna maskar som sedan följer med blodet tillbaka till grovtarmen. Detta tar ca 6 månader. När larverna förflyttar sig i kärlen kan de orsaka inflammationer och blodproppar vilka kan ge syrebristskador i tarmen och i värsta fall leda till att hästen avlider. Det är viktigt att ta reda på att det inte finns förekomst av stora blodmaskar eftersom man i så fall måste lägga upp ett avmaskningsprogram för att bli av med smittan.

Spolmaskarnas ägg kläcks i tarmen och larverna vandrar via blodkärl till levern och lungorna. Där hostas de upp, sväljs ner i magen och utvecklas i tunntarmen till vuxna maskar som lägger nya ägg, vilka följer med träcken ut på betet. Det hela tar ca 3 månader. Spolmaskar finns nästan bara hos hästar under 2 år. Unga föl bör avmaskas utan föregående kontroll eftersom de kan ha larver som ännu inte syns i en analys. Hästar över 6 månader avmaskas om ett träckprov visat att det är nödvändigt.

Bandmasken lever i övergången mellan tunntarm och blindtarm. Den kräver en mellanvärd, ett pansarkvalster. När segment från maskhonan lossnar följer de med träcken ut. Dessa äts upp av kvalstren och utvecklas där till larver. Hästen betar sedan i sig de smittförande kvalstren. Bandmasken är ganska vanlig men ställer inte så ofta till besvär om de förekommer i låg mängd. Rekommendation är att avmaska vid påvisad förekomst.

Styngflugan (som egentligen inte är en hästparasit) lägger sina ägg på hästens ben/bål. Hästen tuggar i sig larverna och dessa tar sig genom munslemhinnan till magen där de övervintrar och kommer sedan ut av sig själva till våren, förpuppas och blir nya flugor. De ställer sällan till skada i magen men kan orsaka irritation i munnen. I munnen kommer man inte åt dom med en avmaskning så därför är det bästa sättet att minska smitta att skrapa bort äggen från hästens ben.

Dessa maskar är de vanligaste, men det finns även fölmask och springmask vilka inte är så vanliga, och ännu mindre vanliga är nackbandmask, magmask, lilla magmasken, lungmask och ögonmask.

 

Fryser de ihjäl under vintern?

Blodmaskarnas larver som funnits i markerna innan kylan kan övervintra där och vakna upp till våren men de ägg som kommer ut nu fryser sönder. Spolmaskarnas ägg är mycket tåliga och kan finnas i markerna i många år!

 

När är parasiterna som mest aktiva? När är de inaktiva?

Mest aktiva är de under sommarhalvåret. Under vintern är de fortfarande aktiva och urskiljer ägg, men troligen inte i lika hög grad. Hästarna återsmittas inte heller så därför hålls mängden parasiter nere.  Det pratas ganska mycket om att det inte går att göra prov på vintern eftersom maskarna går i vila. Detta stämmer inte riktigt. En del av lilla blodmaskens larver kan gå i vila, inhibition, men larver urskiljer inga ägg och eftersom det är äggen som räknas  en analys så gör det ingen skillnad.

 

Provsvar

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Varför kan det skilja i EPG även om man tar proverna samtidigt?

Analyserna är grova och det är antalet ägg i ett gram träck som räknas fram. Värdena man får fram ger en uppskattning om hästen bär på en stor eller liten smitta, men det går aldrig att exakt ange en siffra. Genom regelbunden provtagning "lär man känna" sin häst och vet ungefär hur bra försvar den har. Blir hästen sjuk eller på annat sätt nedsatt, kan den tillfälligt också få sämre försvar mot parasiter. Om den går på mediciner eller att det på annat sätt skapats en miljö i tarmen som maskarna inte trivs i, kan det istället utsöndras ett mindre antal ägg.

 

Årstid

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kan man göra kontroller under vintern?

Det går bra att göra kontroller även under vintern. "Vanliga" kontroller (grundanalyser) lägger man oftast vår och höst eftersom det är då man bör avmaska (om det behövs) för att minska smittspridningen i markerna. Under vintern sker ingen smittspridning eftersom det är för kallt. EPG-värdena av små blodmaskar kan också bli något lägre under vintern eftersom maskarna är mindre aktiva och ingen ny smitta plockas upp. En del av de små blodmaskarnas larver går i vila i tarmslemhinnan under vintertid. Dessa kommer man ändå inte åt med en avmaskning utan man kan i stället råka "väcka upp" dom. Hästen kan då drabbas av något som kallas "larval cyathostomos" och bli riktigt sjuk. Detta är dock väldigt ovanligt, så finns anledning att avmaska bör man nog överväga det ändå. Dessa larver kan också finnas vilande i mer än ett år och man ser ingen skillnad i EPG eftersom det handlar om larver, inte vuxna äggurskiljande maskar. Skulle hästen bära på stor smitta av vuxna maskar ser man det även vintertid. Bandmask och stor blodmask kan man kontrollera året runt, den smitta hästarna plockat upp av dessa i somras syns nu i analyserna om hästen inte blivit avmaskad med ett preparat som haft effekt på dessa. Är hästen smittad med stor blodmask bör den avmaskas och det kan även finnas anledning att avmaska vid smitta av bandmask. Bandmasken har visat sig vanligt förekommande i samband med koliker och vår rekommendation är att avmaska vid påvisad förekomst.

 

Vilken tid på året rekommenderar ni att skicka in träckprov?

Det beror på syftet med provet. Vanligast är att man skickar prov innan man ska byta hagar eftersom man då kan lägga en avmaskning, om det skulle visa sig nödvändigt, innan hagbytet. På det sättet minskar man smittspridning till den nya hagen. Om man av andra anledningar vill göra prov går det bra under hela året, värdena kan dock bli något lägre under vintern eftersom maskarna då inte är lika aktiva, men en bra uppfattning om hästen bär på en stor smitta får man ändå. För att se förekomst stor blodmask, "odling," måste det ha gått mins 6 månader efter att hästen smittats, det är då larverna har hunnit bli vuxna och börjat urskilja ägg vilket gör att de går att se i en analys. Det måste alltså ha gått minst sex månader efter senaste avmaskningen. När det gäller bandmask behöver det ha gått minst månader. Har man inte avmaskat med ett preparat som har effekt på bandmask så går det bra att göra kontroll även om det gått kortare tid. Beroende på vilket preparat man använt går det att se ny förekomst av små blodmaskar ca 5-12 veckor efter en avmaskning.

 

Varför är det eventuellt mindre bra att skicka in just vintertid, i februari månad till exempel?

Oftast är det onödigt att lägga en avmaskning under vintern eftersom smittspridningen då inte är särskilt stor. Den smitta, dvs. äggen som kommer ut, fryser sönder och kan inte utvecklas till smittfarliga larver. De larver som fanns i markerna innan det blev kallt ligger i vila och kan inte heller de smitta förrän de vaknar upp i vår. Man bör även undvika en avmaskning vintertid eftersom den skulle kunna orsaka en s.k. "larval cyathostomos", ett tillstånd som sker om väldigt mycket inhiberade, vilande, stadier av små blodmasklarver vaknar upp samtidigt. Det är ett mycket ovanligt tillstånd men kan ske vid t.ex. en avmaskning och kan vara livshotande för hästen. En anledning till att ändå avmaska vintertid är om det t.ex. finns förekomst av stor blodmask. Har man gjort en analys under hösten och vet att värdena då inte var särskilt höga bör det heller inte finnas höga mängder vilande stadier i tarmarna.  

Detta gäller små blodmaskar, vilka är de allra vanligaste hos vuxna hästar.

Hästar under 2 år bör kontrolleras, och vid behov avmaskas någon gång i jan-feb pga. spolmask. Långt ifrån alla unghästar har spolmask och ska inte avmaskas "för säkerhets skull"!

 

Kan jag göra maskkontroll under vintern?

Maskarna går ner i aktivitet under vintern och provet kan därför ge ett något missvisande lägre värde, men det ger ändå en bra översikt. Man bör ändå undvika att avmaska under vintern eftersom vilande larver kan aktiveras och därmed orsaka störning i tarmen. Unghästar bör dock kontrolleras, och vid behov avmaskas, för spolmask under jan-feb eftersom stora mängder spolmask lätt kan täppa till tarmen.

 

Min fråga är NÄR kan man göra maskkontrollen?? Eller rättare sagt hur tidigt på våren?? En kvinna i mitt stall har sagt att man måste vänta tills i mitten på maj innan man kan skicka in provet

Det går att göra prov året runt, men under vintern går maskarna ner i aktivitet och värdet kan bli något lägre. Det är endast en del av de små blodmaskarnas larverna som går i vila, inhibition, men eftersom det är äggen man tittar efter vid en undersökning så är det förekomsten av vuxna maskar som tolkas i ett provsvar. Provtagningen brukar man lägga strax innan man byter hage för att hinna avmaska om det behövs, så att den nya hagen smittas så lite som möjligt.

 

Övrigt

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vad innebär ur er synvinkel ett smart betesplanerande?

Ett bete som används av hästar kan inte bli rent från mask om man inte låter det vila i ca 2år, men man kan jobba för att hålla smittan så låg som möjligt. Om man ska byta hage så tar man först reda på hur stor smitta varje häst bär på och avmaskar de som är de största smittspridarna.

Man kan mocka hagarna så gott det går. Det tar minst 1 vecka innan larverna kläcks i träcken, så får man bort högarna innan dess så hinner inte larverna börja sprida sig. Hästar betar helst inte nära träckhögarna, ratorna, men i små hagar har de inte så mycket val. Har man möjlighet kan man växelbeta/sambeta med andra djur. Parasiterna är artspecifika och djuren kan alltså äta upp varandras parasiter utan att smittas! Ibland kan man betesputsa, dvs. slå sönder ratorna. Det gäller bara att i så fall göra detta då det är en lång varm och torr period, eftersom man annars gör saken värre genom att sprida ut smittan. Om det är varmt och torrt så klarar sig inte larverna lika bra.

Våra analyser
Produkter

Handla

Information

Kundtjänst