Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Integritetsskyddspolicy Equippo lab – maskkontroll AB

 

Vi på Equippo lab – maskkontroll bryr oss om våra kunder och värnar om din integritet när vi hanterar dina personuppgifter. Vi hanterar alltid informationen vi samlar in ansvarsfullt och enligt gällande lagar och förordningar.

Genom att tillhandahålla information godkänner du att maskkontroll.se behandlar personuppgifter som till exempel din kontaktinformation för att leverera tjänster, administrera kundrelationen samt för kommersiella och marknadsföringsändamål.

 

Hur vi samlar information

Vi samlar in information på flera olika sätt, främst då:

  • Ni tar del av ett erbjudande på vår hemsida eller anmäler er till vårt nyhetsbrev
  • Ni beställer/köper varor av oss
  • Ni kontaktar oss eller besöker vår hemsida

Personer vars uppgifter vi lagrat har rätt att få tillgång till uppgifterna.  Vill du bli borttagen, välja bort att få ytterligare marknadsföringskommunikation eller annan information, kontakta oss på telefon.

Vi ser till att informationen samlas in och lagras med största säkerhet och integritet

VIKTIGT: Vi säljer aldrig eller hyr ut din personliga information till tredje part. 

 

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Som utomstående part räknas inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats (hostingleverantör) eller vårt företag (revisor & bokföringsbyrå) samt officiella samarbetspartners som exempelvis betalningsleverantörer, samt affärssystem när det så behövs för att fullgöra ett beställt åtagande.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

 

Användning av information

När du lämnar en prisförfrågan, gör en beställning på vår hemsida, skriver upp dig för att få vårt nyhetsbrev eller på annat sätt kontaktar oss, så samlar vi in information såsom namn, företagsnamn, adress, telefonnummer och email. Det gör det möjligt för oss att leverera de varor du beställt med bästa service samt erbjuda dig snabb och smidig support.

 

Equippo lab – maskkontroll AB behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen i syfte att;

  • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, som genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support.
  • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor kring produkter och tjänster samt rätta felaktiga uppgifter.
  • Lämna information per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Equippo lab – maskkontroll AB och utvalda samarbetspartners tjänster.
  • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
  • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
  • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

 

Medgivande

När du lämnar personlig information till oss utgår vi från att vi har ditt medgivande att samla in den informationen och använda den.

Rätt till radering är en viktig del av de regler som införs den 25/5-2018 och om du av någon anledning inte vill att din data ska sparas så kontaktar du oss på telefon 0171-14 22 00 och då raderar vi all din data ur våra system.

Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas Equippo lab - maskkontroll med undantag av följande situationer

*du har ett pågående ärende med kundservice

*du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats

*du har en obetald skuld hos Equippo lab - maskkontroll, oberoende av betalningsmetod

*du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren

*din kreditansökan har avslagits inom de senaste tre månaderna

*om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

Rätt till rättelse 

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. 

Avregistrering nyhetsbrev

Du kan när som helst avregistrera dig till nyhetsbreven genom att klicka på länken ”Avsluta prenumeration” i nyhetsbrevet, eller fylla i ”Avanmälan” under rubriken ”Nyhetsbrev” på hemsidan.

 

Avslöjande

Vi kan bli skyldiga att på grund av lagar och förordningar lämna ut din personliga information till myndigheter.

VIKTIGT: Vi säljer aldrig eller hyr ut din personliga information till tredje part.  

 

Datalagring

Vi förvarar all personlig information på servrar som finns inom EU. Vi förvarar din data på säkra servrar med brandväggar. Vår hemsida är hostad av ett svenskt bolag med hög standard inom säkerhet. 

 

Säkerhet

För att garantera säkerheten av lagringen av din personliga information vidtar vi rimliga försiktighetsåtgärder så att vi inte sprider, inkorrekt använder, ger tillgång till, avslöjar, förändrar eller förstör informationen.

 

Ändring av integritetsskyddspolicy

Equippo lab – maskkontroll AB äger rätt att vid behov ändra och komplettera integritetsskyddspolicyn.

 

Cookies / Kakor

När du besöker vår hemsida lagras så kallade cookies (kakor) på din dator. Det är små textfiler med information som används för att identifiera din dator, anpassa innehållet vi visar och således förbättra din användarupplevelse.

Om du inte vill ta emot cookies så kan du blockera alla cookies, ta bort nuvarande cookies från datorn eller ställa in så att du får en varning varje gång en cookie sparas.

 

Frågor och kontaktinformation

Om du vill ha tillgång till, ändra eller ta bort din personliga information, vänligen kontakta oss på telefon 0171-14 22 00.

 

Kontaktuppgifter

Equippo lab – maskkontroll AB                          Organisationsnr. 55 67 74 -6531

Box 24                                                                          info@maskkontroll.se

745 21 Enköping

Telefon 0171-14 22 00                                          

Fax 0171-14 22 01

 

 

Våra analyser
Produkter

Handla

Information

Kundtjänst