Produkten har blivit tillagd i varukorgen

 

- Hur är livscykeln för parasiterna? Larv, ägg?

De olika maskarna har lite olika livscykler. Här tas de vanligaste maskarnas livscykler upp i korta drag.

De små blodmaskarnas ägg kommer ut med träcken och kläcks, under gynnsamma förhållanden, efter ca 10 dagar. Larverna klättrar sedan upp på grässtråna, hästen tuggar i sig dessa, och i tarmen utvecklas de till vuxna maskar som lägger nya ägg vilka. Livscykeln kan ta 6-7 veckor, ibland längre. Larverna kan också gå i inhibition, dvs. i vila i tarmslemhinnan och kan ligga där under väldigt lång tid. Små blodmaskar ställer sällan till skada och man behöver inte avmaska vid låg förekomst.

Stora blodmasken (Strongylus vulgaris) har en lite annorlunda livscykel. När larverna äts upp utvecklas de först i tarmen och tar sig via blodet till ett stort blodkärl i tarmpaketet som kallas krösroten. Där utvecklas de till vuxna maskar som sedan följer med blodet tillbaka till grovtarmen. Detta tar ca 6 månader. När larverna förflyttar sig i kärlen kan de orsaka inflammationer och blodproppar vilka kan ge syrebristskador i tarmen och i värsta fall leda till att hästen avlider. Det är viktigt att ta reda på att det inte finns förekomst av stora blodmaskar eftersom man i så fall måste lägga upp ett avmaskningsprogram för att bli av med smittan.

Spolmaskarnas ägg kläcks i tarmen och larverna vandrar via blodkärl till levern och lungorna. Där hostas de upp, sväljs ner i magen och utvecklas i tunntarmen till vuxna maskar som lägger nya ägg, vilka följer med träcken ut på betet. Det hela tar ca 3 månader. Spolmaskar finns nästan bara hos hästar under 2 år. Unga föl bör avmaskas utan föregående kontroll eftersom de kan ha larver som ännu inte syns i en analys. Hästar över 6 månader avmaskas om ett träckprov visat att det är nödvändigt.

Bandmasken lever i övergången mellan tunntarm och blindtarm. Den kräver en mellanvärd, ett pansarkvalster. När segment från maskhonan lossnar följer de med träcken ut. Dessa äts upp av kvalstren och utvecklas där till larver. Hästen betar sedan i sig de smittförande kvalstren. Bandmasken är ganska vanlig men ställer inte så ofta till besvär om de förekommer i låg mängd. Rekommendation är att avmaska vid påvisad förekomst.

Styngflugan (som egentligen inte är en hästparasit) lägger sina ägg på hästens ben/bål. Hästen tuggar i sig larverna och dessa tar sig genom munslemhinnan till magen där de övervintrar och kommer sedan ut av sig själva till våren, förpuppas och blir nya flugor. De ställer sällan till skada i magen men kan orsaka irritation i munnen. I munnen kommer man inte åt dom med en avmaskning så därför är det bästa sättet att minska smitta att skrapa bort äggen från hästens ben.

Dessa maskar är de vanligaste, men det finns även fölmask och springmask vilka inte är så vanliga, och ännu mindre vanliga är nackbandmask, magmask, lilla magmasken, lungmask och ögonmask.   

Våra analyser
Produkter

Handla

Information