Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Lilla blodmasken 

Lilla blodmasken – eller rättare sagt; små blodmaskar för det är ett flertal olika arter – är hästens vanligaste parasit. De är 5-15mm långa och gråvita eller rödaktiga.  

 

Hästar bär i stort sett alltid på små blodmaskar i större eller mindre omfattning.  Om ett träckprov visar på 0 EPG bär  de förmodligen ändå på en liten mängd. Mer än 1 000 000 maskar har påträffats i tarmen och över 81 000 larver i 75g blindtarmslemhinna! Det är sällsynt att en häst mår dåligt av små blodmaskar men man ska ha kontroll så att infektionen inte blir för stor eftersom smittrycket då ökar. Om hästen tidigare visat på 0 EPG (vilket då alltså ändå kan betyda att den har en liten förekomst), och plötsligt visar på ett högre tal kan det bero på att den för tillfället är nedsatt av annan orsak, t.ex. en förkylning. Då har den ett mindre försvar mot maskarna, vilka får lättare att föröka sig.

 

Hästen får i sig larver från små blodmaskar när den betar. Larverna utvecklas sedan till vuxna maskar i tarmslemhinnan. De könsmogna maskarna lägger ägg som följer med träcken ut och utvecklas till nya larver på mindre än en vecka vid tjänlig väderlek. Hela den här proceduren kan gå på 6 veckor. Avmaskningsmedlet dödar inte alla stadier av larven, varför det hela tiden utvecklas nya vuxna maskar. Äggen tål inte köld under en längre period, men larverna överlever kyla.

 

Under hösten kan en del av dom små blodmasklarverna gå in i ett vilostadium – inhibition – och stanna upp i sin utveckling under vintern, för att sedan utvecklas vidare nästkommande vår. Under denna tid är larverna oåtkomliga för alla maskmedel. Om hästen har en väldigt stor mängd inhiberade larver kan det ibland hända att dessa aktiveras spontant. Detta kan orsaka så stora skador i tarmen att hästen drabbas av något som kallas larval cyathostomos och tillståndet kan vara direkt livshotande. Därför är en kontroll innan vintern viktig för att få en uppfattning om hur mycket parasiter hästen bär på.

 

Observera att inhibitation bara gäller en del av blodmaskarna. En stor mängd är fortfarande aktiv. Ett träckprov under vintern kan ge att något falskt lågt värde men ger ändå en ganska bra uppfattning över hur infekterad hästen är. Däremot bör en avmaskning under vintern undvikas dels pga. att det finns ingen större anledning att reducera betessmittan eftersom det inte finns något bete, dels på att man tror att en avmaskning när det finns en stor mängd inhiberade larver kan orsaka att dessa spontant aktiveras och skulle i så fall kunna orsaka en larval cyathostomos. 

Våra analyser
Produkter

Handla

Information