Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Spolmask (Parascaris equorum) 

Spolmaskar förekommer främst hos föl och unghästar. Hästar över 2 års ålder är sällan infekterade. Den vuxna masken är vit, spolformad och kan bli ända upp till 50 cm lång.

Könsmogna maskar finns i tunntarmen och lägger stora mängder ägg som passerar ut med träcken. I ägget utvecklas en larv, vilket kan ta mellan 10 dagar upp till 6 veckor. När ägget sväljs av den betande hästen kläcks det, larven tar sig igenom tarmväggen och förs med blodströmmen till lungorna via levern. Här hostar hästen upp larverna som sedan sväljs ned. I mag- tarmkanalen utvecklas larven till vuxen mask. Livscykeln är ca 10-12v. Spolmaskäggen tål både kyla och värme och kan övervintra flera år i omgivningen. Eftersom spolmasken är en stor parasit kan större mängder mask leda till förstoppning, framförallt hos föl. Larvernas vandring genom lungorna kan också orsaka hosta.

Föl avmaskas förebyggande mot spolmask vid ca 12-14 och 16-18 veckors ålder, och ca ett halvår senare gör man en kontroll. Långt ifrån alla unghästar har spolmask så man bör alltid kontrollera om ytterligare avmskningar är nödvändiga. Spolmasken har redan en utbredd resistens så det är viktigt att undvika onödiga avmaskningar. 

Kontroll av spolmaskförekomst ingår i Grundanalysen.

 

Våra analyser
Produkter

Handla

Information

Kundtjänst