Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Kontrollera och behandla stor blodmask

Regelbundna kontroller

Det är viktigt att göra kontroller. Avmaskar man "för säkerhets skull" vet man inte om smittan finns på markerna. Hästen kan då gå med stora blodmaskar i princip året runt eftersom den kan återsmittas efter avmaskningen om den är kvar på samma mark. Maskens livscykel är minst 6-9 månader lång vilket betyder att när hästen smittats tar det minst ett halvår innan larverna blivit vuxna och börjat urskilja ägg. Det är först då det går att se förekomst i en analys och därför hinner man aldrig göra analysen på hästar som avmaskas ofta. Om EPG alltid ligger så högt att man måste avmaska kan man kontrollera hagkompisarna som inte blivit avmaskade, är dom smittade måste även okontrollerade hästar avmaskas. Det är larverna som gör störst skada i hästen, alltså är skadan redan skedd när man kan se förekomsten. En större förekomst kan naturligtvis ge större skador, men behandlas inte en låg förekomst kan den snart ha ökat! Vid odlinganalysen går det inte att avgöra hur stor smitta hästen har. Även om det bara påvisats enstaka larver kan hästen bära på en stor mängd larver som ännu inte blivit vuxna och därför inte syns i analysen. Det är bra att veta hur det ser ut hos varje enskild individ men eftersom alla i samma hage ska avmaskas om någon av dom påvisar stor blodmask så går det även bra att göra samlingsprover. 

Stora blodmaskens ägg ser likadana ut som dom små blodmaskarnas, därför måste man odla, dvs. kläcka äggen för att diagnostisera larverna. Detta tar ca 2 veckor. För att kontrollera förekomst av stor blodmask gör man en ODLINGSANALYS FÖR STOR BLODMASK.

 

Behandling

För att bekämpa stora blodmaskar är det inte lika viktigt att veta vilken häst som är smittad, ska man få bort den bör alla hästar behandlas. Då måste man också veta när man ska behandla! Naturligtvis bör man avmaska så fort som möjligt då man fått ett positivt provsvar. Efter en avmaskning tar det minst 6 månader innan hästen kan sprida ny smitta, om den fått i sig någon ny. Har man möjlighet att släppa hästarna i rena hagar efter avmaskning med ett ivermectin-preparat och låta de smittade vila i 1,5- 2 år (2 somrar med en mellanliggande vinter) så betraktas hagen som fri från stora blodamaskar. Om hästen måste gå kvar i den smittade hagen kan den beta i sig nya larver efter avmaskningen och sprider ny smitta efter ca ett halvår. När det är kallt vilar larverna och smittar inte hästarna, och hästarna smittar inte hagarna, så markerna går att använda vid minusgrader. Den sista avmaskningen på året bör göras när det blivit kallt, då undviker man att hästarna går smittade hela vintern. Det får aldrig gå mer än 5 månader mellan avmaskningarna under sommaren, då hinner markerna smittas på nytt. Gör man detta även under sommaren året efter bör man ha brutit maskens livscykel och kan betrakta inte bara hästarna utan även markerna rena från stora blodmaskar. Avmaskar man utan kontroller och planering så kan smittan finnas kvar år efter år utan att man vet om det!

 

Förebygg förekomst

Vår rekommendation är att alltid avmaska nya hästar, samt vid flytt till rena marker. Även om ett provresultat inte visar på  förekomst av stora blodmaskar så kan hästen bära på larver, vilka ännu inte syns i en analys. Det är ändå bra att först göra en odlingsanalys innan man avmaskar. Skulle hästen visa på symptom, t.ex. koliker, är det bra att veta om stora blodmasken kan vara orsaken. Stora blodmasken kan orsaka bestående skador då larverna vandrar i blodkärlen. Kolik är det vanligaste förekommande symtomet och framkallas av syrebristskador i tarmen på grund av minskat blodflöde, inflammation och blodproppar (trombembolier) i tarmkrösets blodkärl, som har orsakats av larvernas förflyttning. Parasitskadorna uppges också kunna ge nervskador och förändrad tarmmotorik som också kan orsaka kolik.

 

Stoppa stora blodmaskar tidigt

Det krävs värme för att stora blodmaskens ägg ska kläckas, därför är det inte mycket smitta som kan spridas under vintern. När ljuset och värmen börjar återvända så blir det mer fart på maskarna! Det har då också gått så pass lång tid sedan hästarna smittades på betet så att larver från stora blodmaskar har hunnit bli vuxna och syns i odlingsanalyserna.

Om man har otur och har fått in stora blodmaskar i hagarna kan man undvika att återsmitta markerna i år genom att tidigt ta reda på om hästarna är smittade. Då hinner man avmaska innan det blir så pass varmt att äggen kläcks. Men tänk på att smittan i markerna finns kvar sedan förra året. För att bli av med den behöver man lägga upp en planering, annars återsmittas hästarna, som smittar markerna, som smittar hästarna... och man är tillbaka på ruta ett.

 

Relaterade analyser

Grundanalys + stor blodmask

Stor blodmask: individprov

Stor blodmask: samlingsprov

   

Varför ökar stora blodmasken?

Samtidigt som det görs fler och fler träckprov och kontroller för stor blodmask kommer det rapporter som säger att stora blodmasken fortsätter öka kraftigt. Hur kommer det sig? Det finns flera svar på den frågan:

  1. Ett svar är helt enkelt just att det görs fler kontroller. Förr gjordes inte alls lika många, så man visste helt enkelt inte om förekomsten, och hade således inte heller någon koll på dess omfång. Man avmaskade på rutin och förlitade sig på att man på så sätt höll markerna rena – vilket endast ökat riskerna för resistenta maskar.
  2. Om kontrollerna görs vid fel tillfälle kan man få falskt negativa svar. Det tar minst ett halvår från att hästen smittats tills man kan upptäcka förekomsten av stor blodmask i träckprovet. Gör man kontrollen för tätt inpå en avmaskning, eller efter att det t.ex. varit vinter för ett halvår sedan och hästen inte var smittad innan dess, blir resultaten inte korrekta.
  3. När bara hästar som haft förekomst i provet avmaskas kan det mycket väl innebära att hästar som går eller gått på samma marker, men inte visat förekomst i provet, ändå bär på larver från stora blodmaskar. Det syns inte i analysen förrän larverna blivit vuxna, och då har de redan börjat smitta markerna på nytt. Detta skapar en ond cirkel: fler hästar smittas, som smittar fler hagar. De hästar som avmaskades återsmittas. Avmaskas inte alla hästarna i hagen finns således smittan kvar, år efter år, och sprider sig dessutom ännu mer.
  4. Hästar reser mycket och import av hästar är väldigt vanligt.Vi släpper ut nya, oavmaskade hästar på våra marker utan att veta om dom är smittade. Tar man hem en ny häst som inte visat förekomst i en analys kan den ändå bära på larver. Och när det syns i analysen är det för sent – då är marken redan smittad!

Hur får man hagarna rena från stora blodmaskar?

Har man möjlighet att avmaska hästarna, flytta dom till en ren hage och låta den smittade hagen vila i ca 1,5 år ska man absolut göra det. Tyvärr ser situationen inte riktigt ut så hos de flesta hästägare. Kan du inte låta bli att använda smittad mark kan du få den ren endast genom att alla hästar som går där strikt följer ett avmaskningsprogram, med syftet att bryta maskens livscykel så att det aldrig kommer ut nya ägg. Kommer det ut ägg har man misslyckats, då är marken smittad igen och man behöver börja om.

Masken har en lång livscykel och därför riskerar det lätt att bli många avmaskningar, om man inte avmaskar på rätt sätt. För att inte avmaska i onödan och skapa resistenta maskar bör du avmaska endast när det är höga värden. Kom också ihåg att avmaska ordentligt när det väl behövs. Annars leder det bara till att man aldrig blir av med problemet får fortsätta avmaska eftersom man aldrig blir av med problemet.

Tillbaka till Kunskapsbank

Våra analyser
Produkter

Handla

Information

Kundtjänst