Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Tolkning av provsvar samt rekommendationer

Observera! Detta är allmänna råd för friska hästar utan symptom.  För mer individanpassad rådgivning kontakta kunnig veterinär.

GRUNDANALYS

Mindre än 500 EPG - LÅG FÖREKOMST

Mer än 500 EPG – HÖG FÖREKOMST

Över 1000 EPG – MYCKET HÖG FÖREKOMST

 

Med hjälp av nedanstående siffror kan man uppskatta ungefär hur stort avmaskningsbehovet är. Detta gäller för friska hästar där inga andra symptom finns. Ofta bör man dock se till fler faktorer, som t.ex. ålder, marker, hästgruppering, smittryck mm.

<25-200 EPG     Behöver inte avmaskas

225-300 EPG     Om flytt till nya, rena marker kan hästen avmaskas, annars finns inget behov

325-450 EPG     Ev. avmaskning för att minska betessmittan

475-1000 EPG   Avmaskning bör ske för att minska betessmittan

>1000 EPG        Avmaskning bör ske

 

ODLING STOR BLODMASK (S.vulgaris)

Svaret på odlingsanalysen får du ca 10-14 dagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Vid förekomst (pos) bör alla hästar behandlas som har gått/går/kommer att gå på smittade marker, och ett avmaskningsprogram bör läggas upp för att få markerna rena. Finns det möjlighet att låta markerna vila över 2 sommarhalvår och hästarna under tiden kan gå på rena marker behövs bara en avmaskning.  Se mer information här.  Om EPG i grundanalysen var så pass högt att hästen bör avmaskas, kan du göra det innan du fått odlingssvaret. Vid ett lågt EPG kan du invänta odlingssvaret för att ta reda på om en avmaskning är nödvändig.  

BANDMASKANALYS

Vid förekomst (pos) rekommenderas avmaskning av den smittade hästen. Man bör fortsätta göra bandmaskkontroller för att ta reda på om det finns fortsatt avmaskningsbehov.

SPRINGMASKANALYS

Vid förekomst (pos) rekommenderas avmaskning av den smittade hästen samt kontroller av övriga. Tvätta dagligen runt ändtarmen under ett par veckors tid, även på övriga hästar. Rengör noggrant stallinredning där hästen kan ha kommit åt att sprida smitta. Undvik att fodra på golvet.

EFFEKT- OCH RESISTENSKONTROLL

Godkänt betyder att EPG minskat med minst 90% efter avmaskningen. Avmaskningen har haft fullgod effekt. OBS! För ett korrekt resultat krävs det att det gått 10-16 dagar efter avmaskningen samt att grundanalysens resultat är aktuellt.

Ej godkänt betyder att EPG minskat med mindre än 90% sedan avmaskningen. Avmaskningen har inte haft fullgod effekt. Kontakta veterinär för rådgivning. OBS! För ett korrekt resultat krävs det att det gått 10-16 dagar efter avmaskningen samt att grundanalysens resultat är aktuellt.

 

RÅDGIVNING SAMT RECEPT PÅ AVMASKNINGSMEDEL

För rådgivning och ett eventuellt recept på avmaskningsmedel, kontakta veterinär för hjälp. 

 

Vill du veta mer om maskarna eller har andra funderingar? På hemsidan maskkontroll.se hittar du mycket information!

 

Våra analyser
Produkter

Handla

Information

Kundtjänst