Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Vad är ett träckprov och varför ska man göra analyser?

I stort sett alla hästar har parasiter. Det är helt natuligt och inget man ska sträva efter att utrota helt. En häst som utsätts för parasiter, i en icke skadlig mängd, bygger med tiden upp ett bra försvar mot dem själv. Man ska se till att parasitbördan inte blir för stor, att markerna smittas så lite som möjligt, och att hästen eller markerna inte är utsatta för skadliga parasiter. Det är viktigt att låta bli att avmaska när det inte behövs!

När man gör ett träckprov är det äggens art och mängd man bedömer. Det är mängden ägg som ger en uppskattning om hur infekterad hästen är av vuxna parasiter. I de fall äggen räknas anger man antalet i EPG = Egg Per Gram träck. Det går aldrig att ange ett exakt värde på hur mycket mask hästen har. EPG kan variera lite från gång till gång men håller sig ofta vid ungefär samma värde.

Finns det ägg finns det vuxna maskar! Skulle det vara så att hästen i ett tidigt skede bara är infekterad av larver och dessa inte hunnit urskilja ägg, går det ännu inte att påvisa smitta. När det gäller maskar som förekommer i väldigt stora mängder är detta inte så troligt. Större maskar förekommer däremot i mindre mängd och ofta urskiljer de ägg mer oregelbundet.

Förutom att ta reda på om hästarna är utsatta för t.ex. bandmask eller stora blodmasken, är det viktigt att se till att markerna inte är smittade. Då går det bra att göra samlingsprov. När det gäller små blodmaskar vet man att det i stort sett alltid finns i markerna där det tidigare gått hästar, och då är det mängden mask hos varje enskild häst som är intressant. Det kan variera från ingen (= väldigt, väldigt liten) förekomst till massförekomst på olika hästar i samma hage. Det är mängden mask som avgör om en avmaskning är nödvändig eller inte. När man gör ett samlingsprov får man ett genomsnitt på antalet ägg per gram träck, vilket alltså inte säger särskilt mycket om den enskilda individen.

 

Symptom hos hästar som är utsatta för så stor mängd mask att de blir påverkade kan vara raggig hårrem, koliker, svullna ben, hosta (spolmask, lungmask) diarré, svaghet, avmagring och stört allmäntillstånd. Detta är naturligtvis symptom som kan uppkomma av många andra orsaker, vilket gör att det alltid är bäst att först göra ett träckprov för att kunna utesluta att det beror på mask.

Om man redan gjort en avmaskning är det beroende på typ av maskmedel när det åter finns ägg i träcken. Innan dess är det ingen mening att göra ett träckprov, om det inte är så att man misstänker dålig effekt av avmaskningen.

Eftersom hästarna med tiden bygger upp en immunitet – precis som vi gör när vi utsätts för olika sjukdomar – har ofta yngre hästar en större mängd parasiter. Detta är alltså helt normalt. Även maskarna kan bygga upp motståndskraft, resistens, mot avmaskningsmedlen. Det är därför viktigt att variera mellan preparat (obs! det finns flera preparat under olika namn som innehåller samma substans) och att inte avmaska i onödan!

Förr avmaskade man sina hästar lite "för säkerhets skull". Nu vet man bättre. Att stoppa i hästarna preparat de inte behöver är varken sunt eller klokt. Genom att först ta ett träckprov får man svar på om en avmaskning är nödvändig. Det är inte ovanligt att man inte behöver avmaska. I stället för att avmaska i blindo vet man om, när och med vilket preprat man ska avmaska. 

Resistents hos maskarna är ett ökande problem och vi måste göra vad vi kan för att bromsa den! Det är med avmaskningsmedlen precis som med antibiotikan; används de fel eller för mycket slutar de att fungera! Och vad ska vi då avmaska med?

Här hittar du alla våra analyser >