Produkten har blivit tillagd i varukorgen

 

                     

VAD ÄR ETT TRÄCKPROV?

I stort sett alla hästar har parasiter. Det är helt naturligt och inget man ska sträva efter att utrota helt. En häst som utsätts för parasiter, i en icke skadlig mängd, bygger med tiden upp ett bra försvar själv. Man ska se till att parasitbördan inte blir för stor, att markerna smittas så lite som möjligt, och att hästen eller markerna inte är utsatta för skadliga parasiter. Det är viktigt att låta bli att avmaska om det inte behövs!

När man gör ett träckprov är det äggens art och mängd man bedömer. Det är mängden ägg som ger en uppskattning om hur infekterad hästen är av vuxna parasiter. I de fall äggen räknas anger man antalet i EPG = Egg Per Gram träck. Det går aldrig att ange ett exakt värde på hur mycket mask hästen har. EPG kan variera lite från gång till gång men håller sig ofta vid ungefär samma värde. Det är genom regelbundna kontroller som man får en bra uppfattning om hästens eget försvar samt hur pass infekterade markerna är. Man kan också genom att göra ett träckprov en kort tid efter avmaskningen ta reda på att avmaskningen haft effekt.      

Finns det ägg finns det vuxna maskar! Skulle det vara så att hästen i ett tidigt skede bara är infekterad av larver finns det inga ägg och det går ännu inte att påvisa smitta. När det gäller maskar som förekommer i stora mängder är detta inte så troligt. Maskar som förekommer i mindre mängd urskiljer oftast äggen mer oregelbundet. 

Förutom att ta reda på om hästarna är utsatta för t.ex. bandmask eller stora blodmasken, är det viktigt att se till att markerna inte är smittade. Då går det bra att göra samlingsprov. När det gäller små blodmaskar vet man att de i stort sett alltid finns i markerna där det tidigare gått hästar, och då är det mängden mask hos varje enskild häst som är intressant. Det kan variera från ingen (= väldigt, väldigt liten) förekomst till massförekomst på olika hästar i samma hage. Det är mängden mask som avgör om en avmaskning är nödvändig eller inte. När man gör ett samlingsprov får man ett genomsnitt på antalet ägg per gram träck, vilket alltså inte säger särskilt mycket om den enskilda individen.

Symptom hos hästar som är utsatta för så stor mängd mask, eller mask av mer skadlig art, att de blir påverkade kan vara raggig hårrem, koliker, svullna ben, hosta (spolmask, lungmask) diarré, svaghet, avmagring och stört allmäntillstånd. Detta är naturligtvis symptom som kan uppkomma av många andra orsaker, vilket gör att det alltid är bäst att först göra ett träckprov för att kunna utesluta en stor maskinfektion.

Om man redan gjort en avmaskning är det beroende på typ av maskmedel när det åter finns ägg i träcken. Innan dess är det ingen mening att göra ett träckprov, om det inte är så att man misstänker dålig effekt av avmaskningen.

Eftersom hästarna med tiden bygger upp en immunitet – precis som vi gör när vi utsätts för olika sjukdomar – har ofta yngre hästar en större mängd parasiter. Detta är alltså helt normalt. Även maskarna kan bygga upp motståndskraft, resistens, mot avmaskningsmedlen. Det är därför viktigt att variera mellan preparar och att inte avmaska i onödan. Tänk på att det finns flera preparat under olika namn som innehåller samma substans.

 
 
 
Våra analyser
Produkter

Handla

Information