Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Information gällande veterinär, tolkning av provsvar samt råd för friska hästar utan symptom

Information gällande veterinär, tolkning av provsvar samt råd för friska hästar utan symptom

Tolkning av provsvar samt rekommendationer

Observera! Detta är allmänna råd för friska hästar utan symptom. För mer individanpassad rådgivning kontakta parasitkunnig veterinär.

GRUNDANALYS

Mindre än 500 EPG - LÅG FÖREKOMST

Mer än 500 EPG – HÖG FÖREKOMST

Över 1000 EPG – MYCKET HÖG FÖREKOMST

Med hjälp av nedanstående siffror kan man uppskatta ungefär hur stort avmaskningsbehovet är. Detta gäller för friska hästar där inga andra symptom finns. Ofta bör man dock se till fler faktorer, som t.ex. ålder, marker, hästgruppering, smittryck mm.<25-150 EPG Behöver inte avmaskas<25-200 EPG Om flytt till nya, rena marker kan hästen avmaskas, annars finns inget behov

225-400 EPG Ev. avmaskning för att minska betessmittan

425-1000 EPG Avmaskning bör ske för att minska betessmittan

>1000 EPG Avmaskning bör ske


ODLING STOR BLODMASK (S.vulgaris)

Svaret på odlingsanalysen får du ca 10-14 dagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Vid förekomst (pos) bör alla hästar behandlas som har gått/går/kommer att gå på smittade marker, och ett avmaskningsprogram bör läggas upp för att få markerna rena. Finns det möjlighet att låta markerna vila över 2 sommarhalvår och hästarna under tiden kan gå på rena marker behövs bara en avmaskning. Se mer information här. Om EPG i grundanalysen var så pass högt att hästen bör avmaskas, kan du göra det innan du fått odlingssvaret. Vid ett lågt EPG kan du invänta odlingssvaret för att ta reda på om en avmaskning är nödvändig.

BANDMASKANALYS

Vid förekomst (pos) rekommenderas avmaskning av den smittade hästen. Man bör fortsätta göra bandmaskkontroller för att ta reda på om det finns fortsatt avmaskningsbehov.

SPRINGMASKANALYS

Vid förekomst (pos) rekommenderas avmaskning av den smittade hästen samt kontroller av övriga. Tvätta dagligen runt ändtarmen under ett par veckors tid, även på övriga hästar. Rengör noggrant stallinredning där hästen kan ha kommit åt att sprida smitta. Undvik att fodra på golvet.

EFFEKT- OCH RESISTENSKONTROLL

Godkänt betyder att EPG minskat med minst 90% efter avmaskningen. Avmaskningen har haft fullgod effekt. OBS! För ett korrekt resultat krävs det att det gått 10-16 dagar efter avmaskningen samt att grundanalysens resultat är aktuellt.

Ej godkänt betyder att EPG minskat med mindre än 90% sedan avmaskningen. Avmaskningen har inte haft fullgod effekt. Kontakta veterinär för rådgivning. OBS! För ett korrekt resultat krävs det att det gått 10-16 dagar efter avmaskningen samt att grundanalysens resultat är aktuellt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Information gällande veterinär samt rådgivning och eventuell avmaskning

Från och med den 15 oktober 2007 blev i stort sett alla läkemedel till livsmedelsproducerande djur receptbelagda, huvuddelen av de läkemedlen är avmaskningsmedel. Enligt lag/receptföreskrifter kan en veterinär skriva ut avmaskningsmedel till häst UTAN att ha undersökt hästen. Krav finns dock på att veterinären skall vara väl förtrogen med hästhållningen och att avmaskningsprogrammet kontrolleras med hjälp av träckprov.. Ytterligare information finns på läkemedelsverkets hemsida under Hälso- och sjukvård.

Kontakta veterinär för rådgivning och eventuellt recept.

Det finns även mycket information på hemsidan och du kan kontakta oss på labbet på tel. 0171- 14 22 00 eller kontakt@maskkontroll.se om du har frågor.

2019-02-15
Våra analyser
Produkter

Handla

Information