Produkten har blivit tillagd i varukorgen

 

Med anledning av Lennart Lindelöws artikel i Hippson

Lennart Lindelöw anger i artikeln att en av hans hästar hade problem som man misstänkte kunde bero på mask. Lennart använde  sig av Vidilabs kollamasken-låda och fick besked att hästen hade så lite mask att den inte behövde avmaskas. Han gjorde trots det en avmaskning och det kom ut stora mängder mask.

Vi fick en del förfrågningar om hur tillförlitliga träckprov är när vi var i Göteborg. Eftersom ett annat laboratorium utförde analysen hos Lindelöws har vi ingen bakgrundsinformation om vilka analyser som gjordes och kan inte svara på vad som kan ha gått fel i detta fall. I artikeln säger laboratoriechefen för det ansvariga laboratoriet Vidilab, att analyssvaren är en "ögonblicksbild", vilket kan misstolkas. Det handlar inte om att hästen ena dagen inte har mask och nästa dag stora mängder. Ett träckprov kan inte ange ett exakt resultat över hur mycket mask hästen bär på, det finns det ingen analys som kan göra, men man får genom regelbundna kontroller en uppfattning över mängden, samt över hur bra försvar hästen själv har mot mask. När det gäller små blodmaskar, vilka är de allra vanligaste, finns det i de flesta fall ingen överhängande fara för hästen att bära på en rätt så hög mängd. Hästen sprider däremot en stor smitta och bör för den skull avmaskas. När det gäller stora mängder spolmask, stor blodmask och ibland även bandmask, är det en annan sak. För att upptäcka smitta av stor blodmask och bandmask krävs det oftast andra analyser än den som görs vid en EPG-räkning (McMaster-metoden). Spolmask bör däremot upptäckas i denna analys, förutsatt att det finns äggläggande maskar. 

Man får inte glömma den fara som finns om man misstror träckprovsanalyser och istället avmaskar i onödan. Detta leder/har redan lett till resistens hos maskarna mot avmaskningspreparaten. När vi inte har preparat som fungerar blir det katastrof i de fall hästen verkligen behöver avmaskas!

Länk till artikeln i Hippson finns här

Våra analyser
Produkter

Handla

Information

Kundtjänst