Produkten har blivit tillagd i varukorgen

 

 

Därför är det så svårt med träckprovsanalyser

Träckprov kopplas ofta samman med ett EPG, vilket är en grov bedömning av hur mycket blod-, spol- och fölmask hästen har. Men vad är ett EPG och hur kan det säga hur mycket mask det finns? Här reder Equippo Lab ut begreppen!

 

EPG står för Egg per gram och analysen som används heter Modified McMaster techniqe.

I analysen späds cirka tre till fem gram (beroende på laboratorium) träck i en lösning och sedan räknar man antalet ägg i 0,3 milliliter. Eftersom det bara är vuxna honor som lägger ägg säger analysen inget om förekomsten av larver eller maskhanar. Trots att det är en så grov analys håller sig resultaten ofta på samma nivå vilket till stor del beror på hästens eget försvar mot mask. Hästar med bra immunitet som går på hårt smittad mark kan ha väldigt lågt EPG och tvärtom. Detta är också orsaken till att man måste göra individuella prover. Naturligtvis är det ändå bra att hålla markerna så rena som möjligt för att minska smittspridningen.

Varför ska man göra analyser?

Utan analyser har man ingen aning om vilka, eller mängden av, parasiter hos hästen. Det som är viktigt att veta är följande:

1.Har din häst farliga maskar?                                                                                                                                      

2. Fungerar avmaskningarna eller har maskarna blivit resistenta?                                                                              

3. Har din häst så mycket små blodmaskar/spolmaskar att den mår dåligt (rör sig om tusentals EPG)

4. Har din häst så pass mycket små blodmaskar/spolmaskar att den sprider en stor smitta och bör avmaskas på grund av det?

Vilka maskar är farliga och hur vet man om de är resistenta?

Stora blodmasken är den som räknas som farligast på grund av att larverna vandrar i blodkärlen och stora skador kan i värsta fall leda till att hästen inte klarar sig. Bandmask kan orsaka till exempel kolik, men det är mindre vanligt med allvarliga skador.

Både stora blodmasken och bandmasken har en lång livscykel så man måste tänka på att göra analyserna vid rätt tillfälle. För tätt inpå en avmaskning till exempel gör att man inte kan se något i provet.

 

Resistens – ett reellt hot

Resistenta maskar är ett stort hot. Vad gör vi om vi inte har avmaskningsmedel som fungerar? Resistens kommer för att stanna och vi måste bromsa den. Onödiga och felaktiga avmaskningar är anledningar till att maskarna blir resistenta. För att ta reda på om avmaskningen fungerat gör man en effekt- och resistenskontroll.

Tänk också på att för att din häst ska få rätt behandling krävs stor kunskap hos både laboratorium och veterinär.

 

 

Våra analyser
Produkter

Handla

Information

Kundtjänst