Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Bandmask (Anoplocephala spp.) 

Vanlig vid kolik

Förr ansågs inte bandmasken ställa till problem men nu råder det delade meningar om hur betydelsefull bandmasken är. Forskning har visat att förekomst av bandmask är 16 gånger vanligare vid kolik. Masken kan orsaka slemhinneskador och vid kraftig infektion hindra passagen mellan tunntarm och blindtarm. Symtom kan vara raggig päls, bukighet, avmagring, svullna ben och kolik. Rekomendationerna är att avmaska vid konstaterad infektion.  

 

Livscykel  

Bandmasken lever i övergången mellan tunntarm och blindtarm, är platt, ca 3-4 cm lång och 1 cm bred. Kroppen består av många breda och tunna segment. Äggen finns i de bakre delarna av segmenten hos könsmogna maskar, vilka lossnar och följer med träcken ut. Där äts de sedan upp av ett frilevande pansarkvalster (Oribatidae) som fungerar som mellanvärd, och utvecklas i dessa till larver. När hästen betar i sig kvalstren utvecklas de i tarmen till könsmogna maskar. Hela utvecklingen tar 4-6 månader från det att hästen ätit smittade kvalster tills att det finns könsmogna maskar i tarmen. Kvalstren kan leva ett par år på markerna.

 

Avmaskning och spridning

Rekommendation är att avmaska vid påvisad förekomst. Vid återkommande förekomst vid analys eller förekomst hos flera hästar på samma marker kan man överväga att avmaska även hästar som inte påvisat förekomst för att få ner smittrycket på markerna.  De kan bära på så pass tidiga stadier att det ännu inte syns i en analys och kommer i så fall sprida smittan senare. Inte alla avmaskningsmedel har effekt på bandmask så det är viktigt att se till att använda rätt preparat. Hur mycket smittan sprids beror på hur pass kraftigt markerna är infekterade och hur många hästar som lyckas beta i sig kvalstrena. För att mockning ska vara effektivt måste man få bort träcken innan kvalstren hittar äggen. Hur långt från träckhögarna smittan kan spridas beror på hur långt kvalstrena tar sig. Det är ingen fara att använda gödseln, för att smittan ska spridas måste det finnas livsdugliga ägg, pansarkvalster och hästar.

 

Olika analysmetoder

Bandmaskens ägg urskiljs oregelbundet, därför går det inte att säga hur mycket mask hästen har genom att göra en träckprovsanalys. Det används en betydligt större mängd träck när man letar efter ägg från bandmask just p.g.a. att äggen urskiljs oregelbundet. Bandmask kan även diagnostiseras genom blodprov, men träckprov är att föredra eftersom ett positivt prov med säkerhet visar en pågående infektion medan ett positivt blodprov även kan tolkas som att hästen tidigare varit smittad. Det finns ingen 100%-ig metod att påvisa bandmask och båda metoderna är ungefär lika känsliga.

 A.perfoliata är den art som är vanligast i Sverige men även fall av Paranoplocephala mamillana har börjat dyka upp här.

 

 

 

Våra analyser
Produkter

Handla

Information

Kundtjänst