Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Bandmask (Anoplocephala perfoliata) 

Bandmasken är ganska vanlig men ger inte så ofta symtom eller problem. Den lever i övergången mellan tunntarm och blindtarm, är platt, ca 3-4 cm lång och 1 cm bred. Kroppen består av många breda och tunna segment.

A.perfoliata är den art som är vanligast i Sverige men även fall av Paranoplocephala mamillana har börjat dyka upp här.

 

Bandmasken kräver ett frilevande kvalster i betesmarken som mellanvärd. Äggen finns i de bakre delarna av segmenten hos könsmogna maskar, vilka lossnar och följer med träcken ut. Där äts de sedan upp av kvalster och utvecklas i dessa till larver. När hästen betar i sig kvalstren utvecklas de i tarmen till könsmogna maskar. Hela utvecklingen tar 4-6 månader från det att hästen ätit smittade kvalster tills att det finns könsmogna maskar i tarmen.

 

Bandmask diagnostiseras även genom blodprov, men träckprov är att föredra eftersom ett positivt prov med säkerhet visar en pågående infektion medan ett positivt blodprov även kan tolkas som att hästen tidigare varit smittad. Det finns ingen 100%-ig metod att påvisa bandmask och båda metoderna är ungefär lika känsliga.

 

Förr ansågs inte bandmasken ställa till problem men nu råder det delade meningar om hur betydelsefull bandmasken är. Forskning har visat att förekomst är 16 gånger vanligare vid kolik. Masken kan orsaka slemhinneskador och vid kraftig infektion hindra passagen mellan tunntarm och blindtarm vilket kan leda till kolik. Rekomendationerna är att avmaska vid konstaterad infektion.  

 

 

 

 

Våra analyser
Produkter

Handla

Information

Kundtjänst