Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Lilla blodmasken (Cyathostominae spp.) 

Hästens vanligaste parasit

Lilla blodmasken – eller rättare sagt; små blodmaskar för det är ett flertal olika arter – är hästens vanligaste parasit. De är 5-15mm långa och gråvita eller rödaktiga. I mikroskop kan man skilja på små och stora blodmaskars larver genom att den lilla blodmasken har 8 tarmceller, medan stora blodmaskars larver har fler.   

Hästar bär i stort sett alltid på små blodmaskar i större eller mindre omfattning.  Mer än 1 000 000 maskar har påträffats i tarmen och över 81 000 larver i 75g blindtarmslemhinna! Det är sällsynt att en häst mår dåligt av små blodmaskar men man ska ha kontroll så att infektionen inte blir för stor. Dom flesta hästar bygger med tiden upp en egen immunitet mot masken, därför är det vanligt att äldre hästar har lägre värden än yngre. Då hästen blir nedsatt av olika anledningar är det vanligt att den även får en nedsatt immunitet mot masken och kan tillfälligt få högre värden.

Livscykel

Hästen får i sig larver från små blodmaskar när den betar. Larverna utvecklas sedan till vuxna maskar i tarmslemhinnan. De könsmogna maskarna lägger ägg som följer med träcken ut och utvecklas till nya larver på mindre än en vecka vid tjänlig väderlek. Hela den här proceduren kan gå på 6 veckor. Dom flesta avmaskningsmedel dödar inte alla stadier av larven, varför det hela tiden utvecklas nya vuxna maskar. Äggen tål inte köld under en längre period, men larverna kan övervintra i markerna.

Under hösten kan en del av dom små blodmasklarverna gå in i ett vilostadium – inhibition – och stanna upp i sin utveckling under vintern, för att sedan utvecklas vidare nästkommande vår. Under denna tid är larverna oåtkomliga för nästan alla maskmedel. Om hästen har en väldigt stor mängd inhiberade larver kan det ibland hända att dessa aktiveras spontant vid t.ex. en avmaskning. Detta kan orsaka så stora skador i tarmen att hästen drabbas av något som kallas larval cyathostomos och tillståndet kan vara direkt livshotande. Därför är en kontroll innan vintern viktig för att få en uppfattning om hur mycket parasiter hästen bär på.

Provtagning vintertid

Inhibitation gäller bara en del av blodmaskarnas larver. En stor mängd är fortfarande aktiv. Ett träckprov under vintern kan ibland ge att något falskt lågt värde men ger ändå en bra uppfattning av hur infekterad hästen är. Däremot bör en avmaskning under vintern undvikas dels p.g.a. att det finns ingen större anledning att reducera betessmittan eftersom det inte finns något bete, dels på att man tror att en avmaskning när det finns en stor mängd inhiberade larver kan orsaka att dessa spontant aktiveras och skulle i så fall kunna orsaka en larval cyathostomos. 

 

Våra analyser
Produkter

Handla

Information

Kundtjänst