Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Vilken analys ska jag välja? 

Nedan finns vägledning till vilka prover som kan vara lämpliga vid olika tillfällen.

GRUNDANALYS – Görs vår och höst för att ta reda på om smittan av blod-, spol- och fölmask är så pass stor att en avmaskning behövs. En räkning av antalet ägg görs för att få en uppskattning om hur mycket maskar hästen är infekterad med. Alla hästar bär på små blodmaskar och hästar med låga värden behöver inte avmaskas. 

GRUNDANALYS inkl. ODLING – som ovan fast här ingår även odling för stor blodmask, vilken räknas som hästens farligaste parasit. Behövs inte vid varje provtagningstillfälle om inte misstanke finns om nytillkommen smitta men det är viktigt att ha kontroll så att markerna inte är smittade. Obs! Det tar minst 6 månader från smittillfälle tills att man kan se förekomst i en analys. Har du avmaskat efter oktober-november är det ingen idé att göra en analys förrän till hösten året efter eftersom hästen smittas på nytt först till våren. Stora blodmasken är hästens farligaste parasit och man ska ha kontroll att hästar och marker inte är smittade.

GRUNDANALYS PLUS+ - Som ovan fast här ingår även en bandmaskanalys. Behövs oftast inte vid varje provtagningstillfälle. Bandmasken är inte lika farlig som stora blodmasken men kan ibland ställa till problem. Kontroll bör göras då och då för att undvika onödiga koliker etc. Bandmaskförekomst har enligt forskning visat sig vara 16 gånger vanligare vid koliker.

EFFEKT- OCH RESISTENSKONTROLL – bör göras då och då för att kontrollera att avmaskningen har haft effekt. Utebliven effekt kan bero på att det finns förekomst av resistenta maskar hos hästarna och på markerna. Det kan också bero på att avmaskningen har utförts felaktigt, vilket bidrar till att öka risken för resistens. Har man fått in resistenta maskar och dessa får chans att föröka sig så kan det bli svårt att bli av med dom. Resistensen måste bromsas, därför är det viktigt att se till att avmaska rätt och undvika onödiga avmaskningar! Görs ca 10 dagar efter en utförd avmaskning och svaras bara ut som ”Godkänt” eller ”Ej godkänt”.

SPRINGMASKANALYS – Springmasken är ganska ovanlig men om hästarna visar tecken på klåda kring svansen är det bra att göra en analys. Smittar även via stallinredning och kan vara knepig att bli av med. Görs med ett ”tejp-prov” och inte träckprov eftersom äggen fästs utanpå hästen. Dessa maskar kan ibland hittas i träcken då de kan råka följa med ut.

ODLINGSANALYS – Då man bara har behov av att ta reda på förekomst av stor blodmask. Kan t.ex. göras som samlingsprov för att ta reda på om smitta finns på markerna. Obs! Det tar minst 6 månader från smittillfälle tills att man kan se förekomst i en analys. Har du avmaskat efter oktober-november är det ingen idé att göra en analys förrän till hösten året efter eftersom hästen smittas på nytt först till våren. Stora blodmasken är hästens farligaste parasit och man ska ha kontroll att hästar och marker inte är smittade. Finns smitta ska alla hästar avmaskas enligt ett program för att få markerna rena igen. Om hagen kan vila i 2 år anses den ren sedan.

BANDMASKANALYS – Då man bara har behov av att ta reda på förekomst av bandmask. Bandmasken är inte lika farlig som stora blodmasken men kan ibland ställa till problem. Kontroll bör göras då och då för att undvika onödiga koliker etc. Forskning har visat att bandmaskförekomst är 16 gånger vanligare vid kolik. 


JAG HAR ALDRIG GJORT PROV TIDIGARE

-  Med en GRUNDANALYS PLUS+ får du en bra överblick om hur läget ser ut gällande förekomst av små och stora blodmaskar samt bandmask. Även en EFFEKT- OCH RESISTENSKONTROLL bör göras så att man vet att avmaskningen har haft effekt och att det inte finns resistenta maskar på markerna. 
 
JAG BRUKAR GÖRA PROV VÅR OCH HÖST
-  GRUNDANALYSEN är den analys som bör göras rutinmässigt vår och höst, samt att man ibland gör en ODLING FÖR STOR BLODMASK. Även BANDMASKKONTROLLER är bra att göra emellanåt, samt EFFEKT- OCH RESISTENSKONTROLL för att ta reda på att det inte finns resistenta maskar.
 
MIN HÄST HAR PROBLEM SOM SKULLE KUNNA BERO PÅ MASK
- De maskar som brukar kunna vara störst anledning till problem är bandmask och stor blodmask, så ODLING FÖR STOR BLODMASK samt en BANDMASKANALYS är bra för att kunna utesluta dessa. Stora mängder spolmask eller små blodmaskar kan också ge symptom, och då är det en GRUNDANALYS  som gäller. Med GRUNDANALYS PLUS+ får man med alla dessa bitar. 
 
MIN HÄST KLIAR SVANSEN
- Springmasken kan orsaka klåda då den vistas runt ändtarmsöppningen, så en SPRINGMASKANALYS rekommenderas vid sådana symptom. Man hittar ganska ofta maskar i träcken när hästarn har springmask. Det beror just på att den vistas så nära ändtarmsöppningen och ibland följer med träcken ut. Maskarna är vita, har en lång spetsig "svans" och kan bli upp till 10cm långa.  
 
JAG HAR ETT FÖL SOM ÄR 4 MÅNADER
- Föl bör man alltid avmaska vid 8-10 veckors ålder samt vid 16-18v pga. spolmask som kan vara riktigt farlig i stora mängder. Då fölet är ca 9 månader gör man en GRUNDANALYS för att kontrollera om ytterligare avmaskning är nödvändig.  
 
HÄSTAR I VÅRT STALL HAR HAFT STOR BLODMASK
- Dessa hästar bör avmaskas regelbundet under 2 sommarhalvår så länge de går på smittade marker för att bryta maskens livscykel så att markerna och hästarna blir rena. Då det gått minst ett halvår efter senaste avmaskningen och efter att det funnits möjlighet för hästen att smittats på nytt, gör man en ODLING för att se så att det inte finns smitta kvar. 
 
VI HAR AVMASKAT FLERA GÅNGER MEN HÄSTARNA HAR FORTFARANDE HÖGA VÄRDEN
- Här finns misstanke om resistenta maskar. Efter nästa avmaskning bör man göra en EFFEKT- OCH RESISTENSKONTROLL. Den görs ca 10-14 dagar efter utförd avmaskning och svaras ut som "Godkänd" eller "Ej godkänd". 
Våra analyser
Produkter

Handla

Information

Kundtjänst