Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Vilken analys ska jag välja? 

Det kan vara svårt att veta hur man ska välja analys. Att göra analyserna vid fel tidpunkt kan vara både bortkastade pengar och ge ett falskt svar. Här får du lite hjälp med hur du ska tänka!

 

- GRUNDANALYS (blodmask, spolmask, fölmask)

Grundanalysen bör man göra som rutinkontroll vår och höst. Det är inte alls ovanligt att hästar inte behöver avmaskas mot små blodmaskar, det beror ofta på att dom byggt upp ett bra försvar. Ett EPG under 500 är fortfarande lågt och en avmaskning behöver inte vara nödvändig.Ta reda på vilka av hästarna som behöver avmaskas och låt bli att avmaska dom som inte behövs - att en häst i flocken har mycket mask behöver inte alls betyda att dom andra behöver avmaskas. En häst som haft väldigt lågt EPG vid ett flertal tillfällen har troligen en bra immunitet och det kan räcka med en kontroll om året. Men tänk på att det ändå är viktigt att kontrollera förekomst av stor blodmask hos hästar som sällan avmaskas.

- ODLINGSANALYS FÖR STOR BLODMASK

Stora blodmasken kan vara farlig och man ska ha kontroll på om markerna är smittade. Det kan man bara få reda på genom att provta hästarna. För att det ska synas i en analys måste det gå minst 6 månader efter att hästen smittats. På vintern smittas inte hästen, och har man avmaskat efter att den smittades så går det inte heller att se något i en analys. Därför måste man tänka bakåt för att ta reda på om det är någon mening med att göra analysen. Var hästarna på andra marker för ett halvår sedan så kommer smittan troligen därifrån. Det spelar inte så stor roll vilken häst som påvisar smitta, är en smittad är marken smittad. Därför kan man göra odlingsanalyserna som samlingsprov om man vill. För att få marken ren måste man avmaska alla hästar som går på den med ett sådant mellanrum att man bryter maskens livscykel och på så sätt utrotar den. Man kan tycka att det blir många avmaskningar, men det är bättre att låta bli att avmaska när det inte är nödvändigt och att avmaska ordentligt när det är det. Gör man inte det blir man aldrig av med smittan och man är tvungen att fortsätta avmaska år efter år. 

- BANDMASKANALYS

Bandmasken är inte farlig på samma sätt som stora blodmasken så det är inte lika viktigt att få marken ren. Den kan dock ställa till problem med bl.a. koliker så har man en häst med symtom bör man göra en bandmaskanalys. Även för bandmasken tar det flera månader innan man kan se smittan och hästen smittas inte under vintern. En rutinkontroll kan vara bättre att lägga sent på hösten, då kan man fånga upp smittan hästen fått i sig under sommaren och hästen slipper gå smittad under vintern. Är den ren under vintern smittar den inte heller marken till våren. 

 

JAG HAR ALDRIG GJORT PROV TIDIGARE

-  Med en GRUNDANALYS PLUS+ får du en bra överblick om hur läget ser ut gällande förekomst av små och stora blodmaskar samt bandmask. Även en ny bandmaskanalys bör göras så att man vet att avmaskningen har haft effekt och att det inte finns resistenta maskar på markerna. 
 

JAG BRUKAR GÖRA PROV VÅR OCH HÖST

-  GRUNDANALYSEN är den analys som bör göras rutinmässigt vår och höst, samt att man ibland gör en ODLING FÖR STOR BLODMASK. Även BANDMASKKONTROLLER är bra att göra emellanåt.
 

MIN HÄST HAR PROBLEM SOM SKULLE KUNNA BERO PÅ MASK

- De maskar som brukar kunna vara störst anledning till problem är bandmask och stor blodmask, så ODLING FÖR STOR BLODMASK samt en BANDMASKANALYS är bra för att kunna utesluta dessa. Stora mängder spolmask eller små blodmaskar kan också ge symptom, och då är det en GRUNDANALYS  som gäller. Med GRUNDANALYS PLUS+ får man med alla dessa bitar. 
 

MIN HÄST KLIAR SVANSEN

- Springmasken kan orsaka klåda då den vistas runt ändtarmsöppningen, så en SPRINGMASKANALYS rekommenderas vid sådana symptom. Man hittar ganska ofta maskar i träcken när hästarn har springmask. Det beror just på att den vistas så nära ändtarmsöppningen och ibland följer med träcken ut. Maskarna är vita, har en lång spetsig "svans" och kan bli upp till 10cm långa.  
 

JAG HAR ETT FÖL SOM ÄR 4 MÅNADER

- Föl bör man alltid avmaska vid 8-10 veckors ålder samt vid 16-18v pga. spolmask som kan vara riktigt farlig i stora mängder. Då fölet är ca 9 månader gör man en GRUNDANALYS för att kontrollera om ytterligare avmaskning är nödvändig.  
 

HÄSTAR I VÅRT STALL HAR HAFT STOR BLODMASK

- Dessa hästar bör avmaskas regelbundet under 2 sommarhalvår så länge de går på smittade marker för att bryta maskens livscykel så att markerna och hästarna blir rena. Då det gått minst ett halvår efter senaste avmaskningen och efter att det funnits möjlighet för hästen att smittats på nytt, gör man en ODLING för att se så att det inte finns smitta kvar. 
 

VI HAR AVMASKAT FLERA GÅNGER MEN HÄSTARNA HAR FORTFARANDE HÖGA VÄRDEN

- Här finns misstanke om resistenta maskar. 14 dagar efter nästa avmaskning bör man göra en ny GRUNDANALYS för att ta reda på om avmaskningen varit effektiv.
Våra analyser
Produkter

Handla

Information

Kundtjänst