Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Grundanalys inkl odling av stor blodmask för häst

Grundanalys Inkl. odling stor blodmask
I denna analys ingår EPG-räkning av blodmask, spolmask och fölmask, samt odling för stor blodmask.

Grundanalysen görs för att ta reda på om mängden blodmask är så pass hög att en avmaskning är nödvändig, eller för att ta reda på förekomst av spolmask och fölmask.

En odling görs för att ta reda på om det finns förekomst av stora blodmasken, vilken räknas som hästens farligaste parasit. Om din häst inte behöver avmaskas pga. andra maskar är det extra viktigt att ta reda på att den inte bär på stora blodmaskar - om den skulle göra det bör den och alla andra hästar i hagen avmaskas, oavsett EPG.Obs! Om du avmaskat det senaste halvåret går det ännu inte att se förekomst av stor blodmask. Om hästen plockat upp smittan eller om du avmaskat de senaste 6 månaderna med ett preparat som har effekt mot bandmask går det ännu inte att se förekomst av den. Smittan sprids inte under vintermånaderna.Eftersom stora blodmasken har en lång livscykel kan man inte se förekomst i ett prov förrän tidigast 6 månader efter smitta. Har du avmaskat de senaste 6 månaderna är det alltså ingen idé att göra en odling.