Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Avmaskning häst: Vanliga frågor och svar

Nedan har vi samlat svar på vanliga frågor som vi fått. Hittar du inte den information du söker är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.

   

Vilka rekommendationer har ni vad det gäller avmaskning av bandmask?

Våra rekommendationer är att avmaska vid påvisad förekomst, men det är inte nödvändigt att behandla alla hästar när man hittar förekomst hos enstaka individer. Om förekomsten återkommer vid fler tillfällen kan det vara en idé att behandla alla för att få ner smittan på markerna. Skulle någon häst ha symptom med t.ex. koliker, mager, bukig etc. så är det bra att göra bandmaskanalys på den.

  
   

Finns det nollvision för hästens parasiter? Hur påverkar användandet av avmaskningsmedel hästens förmåga att bygga sitt eget försvar i sin kropp?

Nej, en nollvision skulle aldrig lyckas. Hästarna bygger själva upp en immunitet mot masken när de utsätts för smitta. En häst som blir "överavmaskad" får ett eget dåligt försvar och kan därför lätt dra på sig stora mängder mask. Naturligtvis ska de inte bära på en stor eller farlig smitta, så kontroller är alltid nödvändiga för att göra rätt.

  
   

Finns det ett problem med överavmaskning?

Absolut! Gör man inte prov innan så avmaskar man helt i blindo och kanske inte alls får bort problemen! Man ska använda rätt preparat och inte preparat som "tar allt" om det inte är nödvändigt. Vi måste tänka på att spara på dessa preparat tills de behövs! Det är precis som med antibiotika, används preparaten fel eller för mycket slutar de fungera! Resistenta maskar finns redan så vi måste vara rädda om de preparat vi har. I USA och andra delar av världen är problemen redan stora och resistensen ökar mer och mer även här. Att avmaska flera gånger som man gjorde förr försöker man komma ifrån även det. Det kan vara nödvändigt om hästen har mycket mask eller man har stora problem med sina beten, men annars lägger man fokus på vår och höst, OM en föregående kontroll visat att det är nödvändigt.

  
   

Ska man sträva efter att utrota precis alla parasiter som hästen bär på?

Nej, parasiter är helt naturligt för hästen och de skulle aldrig gå att utrota helt. Man ska ha kontroll så att det inte är "fel" parasiter och att de inte blir för många. Veterinärer bör ha god kunskap, ta del i informationen gällande resistensproblematiken och kräva ett aktuellt provsvar innan de skriver ut avmaskningsmedel.

  
   

Kan en avmaskning under en "viloperiod" ex vintertid (om de ligger i vila då?) väcka upp parasiterna så de blir mer aktiva i hästens mag-/tarmsystem?

Om hästen bär på en stor mängd larver som ligger inkapslade i tarmslemhinnan (det kan de göra i flera år och man kommer med de flesta preparat inte åt dem när man avmaskar) så kan det i väldigt sällsynta fall hända att det sker en s.k. larval cyathostomos, vilket innebär att en massförekomst av larver aktiveras samtidigt, och hästen kan hamna i ett livshotande tillstånd. Har man haft kontroll under en lång tid och vet att hästen inte brukar bära på stora mängder mask, så bär den troligen inte heller på stora mängder inkapslade larver. Bl.a. därför är det viktigt med en kontroll även på hösten.

  
   

Hur ska analyser göras för en flock hästar i blandade åldrar?

Även om hästarna går på samma marker är det väldigt individuellt hur mycket parasiter de har, därför är individuella prover alltid att föredra, särskilt när det är hästar i blandad ålder. Unga hästar har ofta mer parasiter, och ibland även spolmask, eftersom de inte byggt upp samma försvar som de vuxna hästarna har. Vår rekommendation då man tar hem en ny häst är att ta ett träckprov, med odling, för att ta reda på hur hästen "mår", men sedan avmaska innan man släpper den på nya marker oavsett provresultat. Eftersom stora blodmaskens livscykel är så lång kan hästen vara smittad med larver som ännu inte urskiljer ägg och alltså inte kan påvisas vid en analys, och det är hemskt tråkigt att få sina marker nedsmittade med stor blodmask! Följer man dessa råd så kan många avmaskningar undvikas i framtiden.

  
   

Ska alla avmaskas även den som bara har 50 EPG, eftersom en annan häst har 425 EPG?

Nej, endast de hästar som är i behov av avmaskning ska avmaskas. Hästar bygger med tiden upp en immunitet och därför kan hästar som går i samma hage bära på väldigt olika mycket parasiter. Unga hästar har ofta inte hunnit bygga upp en lika bra immunitet som äldre och det är ganska vanligt att de därför är mer infekterade. Hästar som är nedsatta av andra orsaker kan också tillfälligt få en högre parasitbörda.

  
   

Vi har en häst i stallet som på provresultatet visade bandmask. Ska vi avmaska honom? Han ska flyttas till annan hage.

Vår rekommendation är att avmaska vid påvisad förekomst. Eftersom han ska byta hage är ju det också en anledning att avmaska.

  
   

Vilket avmaskningsmedel ska jag använda mot blodmask?

De flesta preparaten tar blodmask. Titta under Kunskapsbank > Vilket avmaskningsmedel ska man använda? på hemsidan så finns en lista över vilka preparat som tar de olika maskarna.

  
   

Min häst hade 925 EPG blodmask och odling är satt. Behöver jag vänta på odlingssvaret innan jag avmaskar?

Nej, de preparat som tar små blodmaskar tar också stora blodmaskar, därför behöver du inte vänta på odlingssvaret för att välja avmaskningsmedel.

  
   

Det vara bara en häst av våra som behövde avmaskas, ska han gå i en egen hage när vi gjort avmaskningen?

Nej, det finns ingen anledning. Den mask som kommer ut vid avmaskningen gör ingen större skada, det är äggen som han fått ur sig innan dess som har smittat markerna.

  
   

Hur lång tid tar det innan avmaskning verkar?

Hästens tarmar är långa så generellt brukar man säga att efter 2 dagar ska all träck med maskar ha passerat ut. Det kan vara lite variation på hur snabb effekt ett preparat har, ett tips är att läsa i Fass vet. om det aktuella preparatet.

  
   

Vid hur högt EPG behöver man att avmaska?

Det kan bero på tillfället men rutinmässigt kan man utgå från dessa värden

<25-200 EPG     Behöver inte avmaskas

225-300 EPG     Om flytt till nya, rena marker kan hästen avmaskas, annars finns inget behov

325-450 EPG     Ev. avmaskning för att minska betessmittan

475-1000 EPG   Avmaskning bör ske för att minska betessmittan

>1000 EPG        Avmaskning bör ske

Nya hästar, hästar som har bandmask eller stor blodmask bör alltid avmaskas. Vid mycket hög förekomst av små blodmaskar kan man behöva upprepa avmaskningen.

Vid förekomst av stor blodmask behöver man dessutom lägga upp ett avmaskningsprogram för att få markerna rena om man inte har möjlighet att låta dom vila i 2 år.

  
   

Hur ofta bör man avmaska sin häst?

Enbart hästar med högt EPG eller förekomst av farliga maskar ska avmaskas. För att ta reda på om avmaskning är nödvändig skickar man in ett träckprov för analys.

  

Tillbaka till FAQ

Våra analyser
Produkter

Handla

Information

Kundtjänst