Produkten har blivit tillagd i varukorgen

När ska jag göra analyserna?          

Alla analyser går att göra året runt, resultaten kan dock variera något beroende på årstid. Finns problem som kan bero på mask ska man alltid göra en fullständig kontroll , d.v.s. en GRUNDANALYS PLUS+. 
Symtom på maskorsakade problem kan vara t.ex. koliker, raggig hårrem, avmagring och stört allmäntillstånd.  

Nedan hittar du exempel på rutinmässiga kontoller

 

GRUNDANALYS

Blodmask (Strongylider, Cyatostominae spp)
Spolmask (Parascaris equorum)
Fölmask (Strongyloides westeri)

Vår/försommar – före betessläpp om hästarna ska ut i sommarhagar. Tidigt på våren, strax innan det börjar bli grönt, om de ska gå kvar i samma hagar.

Höst - innan hästarna går tillbaka i vinterhagarna. Okt-nov om de går i samma hagar året runt. 
I dessa perioder ses det störst samband mellan antal ägg i träckproven och den mängd mask som finns i hästens tarm. 
Under vinterhalvåret är maskarna inte lika aktiva och betessmittan liten. En bra uppskattning kan ändå fås för att ta reda på om hästen bär på en stor smitta.

 

BANDMASKANALYS

Bandmask - (Anoplocephala spp.)

Höst/Vår - Analyserna går bra att göra året runt. Om hästarna är avmaskade med ett preparat som tar bandmask tar det minst 4 månader innan man kan se ev. ny smitta. 

 

ODLINGSANALYS - STOR BLODMASK

Stora blodmasken - (Strongylus vulgaris)

Dec-apr - Stora blodmasken har en livscykel på 6-11 månader, därför börjar sommarens smitta synas först under denna tid. Har hästen blivit smittad tidigare går det att påvisa förekomst även vid annan tidpunkt. Tänk på att det även måste ha gått minst 6 månader efter en ev. avmaskning och att hästen ska ha återsmittat sig, för att smitta ska synas. 

Det är bra att hinna göra analysen innan det blir grönt så att risken för att hästarna går ut och smittar markerna på nytt är liten.

 

SPRINGMASKANALYS

Springmask - (Oxyuris equi)

Vid misstanke (klåda) om springmask.

 

EFFEKT- OCH RESISTENSKONTROLL

Gör en ny grundanalys 14 dagar efter en avmaskning för att ta reda på att avmaskningen har haft effekt. Utebliven effekt kan bero på ej korrekt utförd avmaskning eller förekomst av resistenta maskar.

Våra analyser
Produkter

Handla

Information

Kundtjänst