Produkten har blivit tillagd i varukorgen

 

FAQ - vanliga frågor   ​

 

- Vilka rekommendationer har ni vad det gäller bandmask? Är det bara

den hästen som är positiv eller man maskar de hästar som går

tillsammans?

 

- Kan man göra kontroller under vintern?

 

- Vilken tid på året rekommenderar ni att skicka in träckprov?

 

- Varför är det eventuellt mindre bra att skicka in just vintertid, i februari månad till exempel?

 

- Varför kan det skilja i EPG även om man tar proverna samtidigt?

 

- Finns det överhuvudtaget en "nollvision" för hästens parasiter? Hur påverkar användandet av avmaskningsmedel hästens förmåga att bygga sitt eget försvar i sin kropp?

 

- Hur är livscykeln för parasiterna? Larv, ägg?

 

Fryser de ihjäl under vintern?

 

 - När är parasiterna som mest aktiva? När är de inaktiva?

 

 - Vad innebär ur er synvinkel ett smart betesplanerande?

 

- Tycker ni att det existerar något sånt som överavmaskning? Med det menar jag exempelvis att avmaska utan att sända in träckprov, att avmaska flera gånger om året, användning av för starka preparat i förhållande till vilken parasit de är avsedda att ta död på?

 

- Ska veterinärer sträva efter att utrota precis alla parasiter som hästen bär på?

 

- Hur bygger hästen själv upp sitt eget immunförsvar mot parasiterna?

 

Kan en avmaskning under en "viloperiod" ex vintertid (om de ligger i vila då?) väcka upp parasiterna så de blir mer aktiva i hästens mag/tarmsystem?

 

- Vilket preparat avmaskningsmedel är det mest giftiga (toxiska) för hästen och har starkast effekt mot parasiterna? Vad är skillnaden på avmaskningspreparaten? ex. Ivermectin, Noromectin, Ivomec, Banminth, Cydectin, Cydectin komp, Droncit mfl? Med avseende på toxiska ämnen osv...

 

- Hur ska jag tänka om jag har en flock med hästar i blandade åldrar, ny häst i flocken, unghästar? Är det annorlunda mot något annat i ovanstående frågor?

 

- Varför ska jag skicka in en bandmaskanalys separat, dvs beställa det separat, för att vara HELT säker på om bandmasken förekommer i hos hästen?

 

- Hur skulle ni tolka det faktum att när jag ringer och rådgör med flertalet veterinärer så har de alla olika svar om huruvida min häst bör avmaskas eller inte samt hur ofta och hur mycket och med vilket preparat?

 

Hur ofta bör man göra maskkontroll?

 

- Vilka analyser ska jag göra?

 

Visst ska alla avmaskas även den som bara har 50 EPG, eftersom en annan häst har 425 EPG?

 

- Min häst har alltid legat på mellan 200 - 275 EPG och nu hade den 525!! Hur kommer det sig?

 

- Kan man kolla förekomst av stygnflugans larver vid träckprov?

 

- Vi har en häst i stallet som på provresultatet visade bandmask. Ska vi avmaska honom? Han ska flyttas till annan hage.

 

 

Har tidigare skickat in prov på två hästar i samma påse, de går alltid i samma hagar. Betalar man ändå för två prov om man gör så?

 

- Kan man se om det är stora eller lilla blodmasken som förekommer?

 

 

- Det står att man ska se till att posta brevet senast onsdag så att brevet kommer fram innan helgen, men samtidigt står det att "bollarna" får vara max 1 dygn gamla... Ifall jag plockar bollar i boxen som är från natten och brevet inte kommer fram förrän efter 2 dygn, är bollarna för gamla då?

 

- Hur gör jag med fölet? Träckprov eller avmaskning för säkerhets skull?

- Jag vill kolla min häst för alla sorters mask, vilket paket ska jag då köpa?

 

 

Jag gjorde en odling på stora blodmasken vid förra analysen och bör väl klara mig då? Det fanns ingen förekomst.

Om du tar hem nya hästar bör du göra odling på dem så att de inte drar med sig smitta, annars kan det vara bra att göra en ny kontroll någon gång ibland eftersom stora blodmasken är hästens farligaste parasit, när den t.ex. är på en tävlingsplats, för att smittas! Den har också en lång livscykel (6-9 mån) vilket gör att man kanske bör göra mer än en kontroll.

 

Skulle vilja ha råd. Jag har ett dräktig sto, bör jag ta ett nytt träckprov redan nu med tanke på fölningen, eller kan vi vänta in de andra hästarna?

Dräktiga hästar behöver inte avmaskas annorlunda än andra hästar så du kan lugnt invänta de andra.

 

Kan jag göra maskkontroll under vintern?

Maskarna går ner i aktivitet under vintern och provet kan därför ge ett något missvisande lägre värde, men det ger ändå en bra översikt. Man bör ändå undvika att avmaska under vintern eftersom vilande larver kan aktiveras och därmed orsaka störning i tarmen. Unghästar bör dock kontrolleras, och vid behov avmaskas, för spolmask under jan-feb eftersom stora mängder spolmask lätt kan täppa till tarmen.

 

Vilket avmaskningsmedel ska jag använda mot blodmask?

De flesta preparaten  tar blodmask. Titta under "Avmaskningsmedel" på hemsidan så finns en lista över vilka preparat som tar de olika maskarna!

 

Min häst hade 925 EPG blodmask och odling är satt. Behöver jag vänta på odlingssvaret innan jag avmaskar?

Nej, alla preparat som tar små blodmaskar tar också stora blodmaskar, därför behöver du inte vänta på odlingssvaret för att välja avmaskningsmedel.

 

Det vara bara en häst av våra som behövde avmaskas, ska han gå i en egen hage när vi gjort avmaskningen?

Nej, det finns ingen anledning. Den mask som kommer ut vid avmaskningen gör ingen större skada, det är äggen som han fått ur sig innan dess som har smittat markerna.

 

Min fråga är NÄR kan man göra maskkontrollen?? Eller rättare sagt hur tidigt på våren?? En kvinna i mitt stall har sagt att man måste vänta tills i mitten på maj innan man kan skicka in provet

Det går att göra prov året runt, men under vintern går maskarna ner i aktivitet och värdet kan bli något lägre. Det är endast en del av de små blodmaskarnas larverna som går i vila, inhibition, men eftersom det är äggen man tittar efter vid en undersökning så är det förekomsten av vuxna maskar som tolkas i ett provsvar. Provtagningen brukar man lägga strax innan man byter hage för att hinna avmaska om det behövs, så att den nya hagen smittas så lite som möjligt.

 

Hur tillförlitligt är ett träckprov?

Med regelbundna träckprovsanalyser får man en säker översikt över vilka parasitproblem som finns. Det finns inga analyser som 100%-iga, men för det allra mesta stämmer de bra, och det är det enda sättet att å svar (förutom vid buköppning etc.) Avmaskningar utan provtagninng gör att man inte vet någonting alls om hur det ser ut. Man vet inte heller om man avmaskar med rätt preparat, vid rätt tidpunkt, eller om det finns mer skadliga parasiter som man måste se till att få bort från markerna. Man ökar dessutom risken att skapa resistenta maskar, och man vet inte heller om det redan finns sådana så att avmaskningen kanske inte ens haft effekt?

 

Varför kan det skilja i EPG från gång till gång och mellan olika laboratorier? 

Metoderna är grova och det finns inget sätt som kan ge ett exakt resultat. Man ska tänka på att det är ett genomsnitt av antalet ägg i ett gram träck som uppskattas! Det kan ibland ge resultat som "sticker ut", vilket kan bero på olika orsaker. Har man gjort ett flertal prover får man en bra uppfattning om ungefär hur mycket mask hästen bär på och vilket försvar den själv verkar ha mot masken. När man får fram ett EPG -tal är det sedan tolkningen av detta tal som är viktigast att se till! En del laboratorier gör en typ av analys där de själva gör enbart en tolkning - de har alltså ingen siffra att utgå från. Oavsett analyser är det ändå viktigast att inte avmaska i onödan! Att avmaska för att man inte litar på ett provsvar kan göra mycket mer skada än att försöka förstå och tillämpa de svar som går att få fram!

Våra analyser
Produkter

Handla

Information