Produkten har blivit tillagd i varukorgen

 

- Vilket preparat avmaskningsmedel är det mest giftiga (toxiska) för hästen och har starkast effekt mot parasiterna? Vad är skillnaden på avmaskningspreparaten? ex. Ivermectin, Noromectin, Ivomec, Banminth, Cydectin, Cydectin komp, Droncit mfl? Med avseende på toxiska ämnen osv...

Substansgrupperna är följande:

Noromectin, Ivomec och Bimectin - ivermectin

Banminth och Fyrantel - pyrantel

Cydectin -  moxidektin

Cydectin  comp - moxidektin + prazikvantel

Equimax  - ivermektin + prazikvantel

Droncit  - prazikvantel

Axilur -  fenbendazol

Ivomec comp -  ivermektin + prazikvantel

Grupperna har olika effekt på olika maskar. Flera preparat har olika namn men är samma substans, därför finns det inte så många preparat att välja på som man kan tro. Utomlands finns de under ännu fler namn, men inte heller där finns fler substansgrupper. Den resistens som redan påvisats hos spolmaskar är mot ivermectin, samt att små blodmaskar på en del håll börjat visa resistens mot pyrantel. I andra länder är denna resistens redan ett stort problem och vi ska tänka på att vi importerar väldigt mycket hästar!

I FASS för djur kan man läsa om de olika preparatens biverkningar och vilka försiktighetsåtgärder som ska vidtas - vilket faktiskt är en hel del för de flesta preparaten! Men kort kan man väl säga att ju fler substansgrupper som är inblandade och ju längre ERP (den period det tar från att hästen avmaskats tills att det åter finns äggläggande maskar) desto mer toxiner. Vi har också hört ett flertal gånger att hästar fått fång efter en avmaskning. Sex hästar i Texas insjuknade med nervpåverkan, skakningar, feber och ödem, efter att de avmaskats med ett ivermectinpreparat. Veterinärerna forskade i det hela och tror sig hittat ett samband med växter från släktet Solanum, på svenska; nattskattor. I gruppen ingår t.ex. besksöta, potatis och aubergine

Våra analyser
Produkter

Handla

Information